Kundenkät: Servicetorget passar i ett köpcentrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.6.2019 kl. 13.06

Servicetorget, som samlar offentliga tjänster på en plats, passar bra i ett köpcentrum, upplever 94 procent av dem som svarat på en kundenkät om servicetorget i Iso Omena. Nöjdheten med tjänsternas kvalitet ligger också fortsatt på en hög nivå.

”Resultaten gläder oss. Vi har som mål att göra det lättare för våra kunder att sköta sina dagliga ärenden, bland annat genom att våra tjänster är lätt tillgängliga, och det ser ut som om vi åter lyckats med det”, konstaterar koordinatorn för servicetorget Suvi Jäntti.

Servicetorget i Iso Omena har varit verksamt i nästan tre år och responsen har huvudsakligen varit positiv hela tiden. Den kritik som inkommit har närmast gällt att det varit svårt att hitta till servicetorget och brister i skyltningen.

”Nu berättar 93 procent av dem som svarat på vår kundenkät att de hittar till servicetorget utan skyltar eller att de upplever att det finns tillräckligt många skyltar. Sannolikt är det här ett problem som tiden rättat till, men vi har också utökat antalet skyltar och gjort dem tydligare tillsammans med köpcentret”, säger Jäntti.

Antalet besök ökar, tjänstens kvalitet kvarstår

Antalet besökare på servicetorget har ökat kontinuerligt. År 2018 bokfördes nästan 1,5 miljoner besök.

Trots att antalet besökare ökar är målet att tjänsterna på servicetorget ska fortsätta att hålla en hög kvalitet. Kundenkäten visar att man lyckats med detta: 71 procent av svararna upplever att kötiderna till de olika tjänsterna håller en skälig nivå och 83 procent upplever att servicen varit vänlig. Av besökarna har 67 procent inte upplevt något slags störningar då de besökt servicetorget, och så gott som alla störningar som upplevts har anknutit till oljud.

Servicetorgets kundenkät utfördes i mars–april. Det var möjligt att svara på enkäten på servicetorget i form av en intervju med en studerande från yrkeshögskolan Laurea, eller själv via en webblänk. Mellan dem som svarat på enkäten och lämnat sina kontaktuppgifter utlottades biljetter till simhallar och muséer. Priserna har levererats till vinnarna.

Servicetorget i Iso Omena utför en kundenkät två gånger per år. Följande enkät utförs i slutet av 2019. Servicetorget önskar få in feedback också mellan enkäterna. Kommentarer kan lämnas in på Esbo stads feedbacktjänst eller i förslagslådan intill informationen  på servicetorget.

Upplysningar

chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg, Esbo stad
juha-pekka.stromberg@esbo.fi, tfn 043 826 8538