Kungörelser hängs inte längre upp på stadens anslagstavla

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-01-2020 kl. 8.15

Den nya lagen om ändring av förvaltningslagen, som trädde i kraft 1.1.2020, för med sig ändringar i hur staden informerar om sina kungörelser. Enligt den nya lagen ska kungörelser och handlingar som kungörs hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 14 dygn. 

Staden lägger inte längre fram kungörelser på stadens anslagstavla. I fortsättningen finns kungörelserna på stadens webbplats, på adressen esbo.fi/kungorelser

En del av kungörelserna publiceras dessutom fortfarande i dagstidningar. Detta gäller till exempel kungörelser om att program för deltagande och bedömning och beredningsmaterial som gäller planer är framlagda, kungörelser om social- och hälsovårdssektorns organisationsunderstöd samt kungörelser om användningsturerna för idrottslokaler och sportplaner.