Lähiöfest2019 kulminerar i Esbo 23–29.9

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20.9.2019 kl. 14.13

Lähiöfesten, som nu ordnas för tredje gången, är ett inlägg för det lokala. År 2019 deltar fyra städer – Riihimäki, Grankulla, Helsingfors och värdstaden Esbo, där allt man lärt sig förs samman sista veckan i september.

- Från början utgick vi från att Lähiöfesten skulle vara något annat än bara ett evenemang. Festivalen är ”ett urbant laboratorium”, ett sätt att sparka igång nya idéer och locka också sådana aktörer som inte annars skulle mötas till samarbete, säger Lähiöfestens ansvariga producent Katja Lindroos från Urban Practice Oy.

Lähiöfestveckan i Esbo omfattar fler experiment: skoleleverna flyttar ut från skolorna till staden, staden prövar på att minska byråkratin för att underlätta pop up-aktiviteter, olika företagspartner ordnar jippon som stärker det lokala och kanske också bidrar till ekonomin, och de aktuella diskussionerna i olika stadsdelar sänds direkt både i radio och på webben.

Medan Lähiöfesten pågår utgör stadsrummet ett festivalområde: verkstäder, talk shows, pop up-evenemang och tillställningar ordnas i bibliotek, skolor, på campuset och till och med i metron. Veckans teman anknyter till hållbar utveckling, lärande, ett levande stadsrum, lokal företagsamhet och invånarnas delaktighet.

Axplock ur veckans program

Stadslära – City Learning 23–27.9

Under Lähiöfeståret har projektet Stadslära – City Learning kört igång. Projektet innebär att lärare, elever och experter från olika sektorer funderar på hur man i skolan kunde lära sig om staden som fenomen. Under Lähiöfestveckan kommer eleverna åt att lära sig olika saker, från framtidsmat till hållfasthetsberäkningar för betong. I experimentet deltar elever i årskurs 4–10 från Esbo och Helsingfors. De interaktiva lektionerna ordnas av olika instanser som är partner till Lähiöfest2019.

Dessutom har flera partner egna projekt för skolorna: till exempel ordnar huvudpartnern Innovarch (en del av Vahanen-bolagen) en innovationstävling för skolelever, ”Tunnista, oivalla ja tee!”, vars resultat förevisas på Lähiöfest Tori i Mattby lördagen 28.9. Första pris i tävlingen är 2 000 euro som kan användas för skolutflykter.

Internationellt huvudseminarium People-Driven City 27.9

Heldagsseminariet ordnas i Dipoli på Aalto-universitetets kampus. Det samlar stadsutvecklare från Amsterdam, Stockholm, Tallinn, Geneve, Rotterdam, Mexico City och de fyra finländska Lähiöfest2019-städerna. Bland talarna finns bland annat den världsberömde arkitekten Michel Rojkind, Esbo stads serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, företagaren Saku Tuominen och grundaren av politikevenemanget Järvaveckan Ahmed Abdirahman från Sverige.

På seminariet får deltagarna bland annat höra hur betongförorter renoveras på ett ekologiskt sätt, hur man engagerar invånarna i planeringen av en allt tätare stad, hur man finansierar ett brobygge genom crowdsourcing och hur skolorna kan omvandlas till stadens innovationscentrum. På agendan finns förutom föreläsningar också verkstäder, musikuppföranden och en öppen utvärdering av kursarbeten av studerande på Aalto-universitetet. Som avslutning på seminariedagen kan alla intresserade delta i en rundtur av Alvar Aalto-objekt i Otnäs, under ledning av Finlands arkitekturmuseum och Aalto Living+ har öppet hus.

People-Driven City på Facebook

Lähiöfest Tori i Mattby 28.9

Esbo stad är värd för Lähiöfestveckans största publikevenemang Tori som ordnas vid Tiistilän koulu. Samtidigt firas Mattbys 50-årsdag. I torgevenemanget deltar omkring 40 aktörer. På programmet finns aktiviteter för folk i alla åldrar: pyssel och dans, möjligheter att pröva på olika idrottsgrenar, musikuppföranden, information och verkstäder, lekfulla tävlingar, möjligheter att pröva på nya saker och tillbringa tid tillsammans. Kom och skapa en bättre stad tillsammans med stadens planerare. På programmet finns bland annat lopptorg, gatukonstverkstäder – och för de minsta bland annat ponnyturer och nallesjukhus. Till skolan kommer man till exempel med riksha från Iso Omena.

Huvudpartnern K-Market öppnar en pop up-restaurang på torget och donerar alla intäkter till välgörenhet. Dessutom firar man Byhjältarna som invånarna har föreslagit.

Programmet för Lähiöfest Tori (på finska) (pdf, 4581 Kt) 

Lähiöfest Tori på Facebook

Festivalpaviljongen i Otnäs 23–27.9

Som centrum för hela Lähiöfestveckan fungerar kupolpaviljongen Dome of Visions, som huvudsamarbetspartnern NCC låter hämta till Aalto-universitetets campus i Otnäs. Paviljongen är en öppen lokal för diskussion om hållbar utveckling och en stad i förändring. På agendan finns infoinslag, boksläpp, dokumentärfilmer och resultaten från en planeringstävling för studerande. Yle gör två direktsändningar från paviljongen. Paviljongen används av många olika aktörer under veckan och inträdet är fritt.

Festivalpaviljongen på Facebook

Esbo Live 23–26.9 och Metro-live 28.9

Verkstäder och pratshower som är öppna för alla, Esbo Live, ordnas i biblioteken i Hagalund, Stensvik, Esbo centrum och Alberga på vardagskvällar. I dem deltar föreningar, företag och medborgaraktivister. Esbo stad kallar Esboborna att påverka möjligheterna att delta och påverka i framtiden. Esbo Lives ämnen har samlats in bland invånarna, det vill säga invånarna i de olika stadsdelarna har fått komma med förslag om vad man borde tala om.

Diskussionen om stadsdelarna fortsätter lördagen 28.9 i Metro-live, som dessutom behandlar bland annat Helsingfors stads deltagande budgetering. Mellan Nordsjö och Mattby ordnas sammanlagt fyra sändningar mellan 9.30 och 14.00, och det går att lyssna på dem via Lähiöfestens Facebooksida. Metro-Live möjliggörs av Helsingforsregionens trafik HRT. Program ordnas också av Esbo moderna konstmuseum EMMA, som ordnar konstpromenader på metrostationerna.

Esbo Live på Facebook

Metro-live på Facebook

Synlighet för lokala företag – #hoodsespoo 23–29.9

Stadsdelarna är inte bara för att bo i, utan många skaffar sig också sin utkomst i dem. Lähiöfesten för fram lokala företag genom en kampanj på sociala medier som går ut på att känna igen bilder på lokala landmärken i Esbo. Deltagarna kan vinna överraskningspris, som erbjuds av de lokala småföretagen. Flera företag har redan anmält sig och prisutbudet omfattar allt från förkortande av byxben till en läcker lunch.

Pop-up Esbo 29.9

På veckoslutet tillhör staden invånarna! Esbo stad underlättar invånarnas aktiviteter i egen regi genom att bjuda på tio offentliga lokaler för evenemang. Staden har sett till att de behövliga tillstånden finns, så det enda Esboborna behöver göra är att boka plats. Under veckan ordnas också många evenemang och jippon av invånarföreningar och andra aktörer. Dessa kommer med på Lähiöfestens gemensamma programkarta utan avgift.

Pop-up Esbo på Facebook

Ytterligare upplysningar och bilder för pressen:

ansvarig producent Katja Lindroos, katja@lahiofest.fi / 050 354 1411 FB & IG @lahiofest Twitter Lähiöfest @OurHouseFI lähiöfest.fi

Lähiöfest2019 produceras av Urban Practice Oy, urbanpractice.fi