Lärocentret Opinmäki i Esbo mottog internationellt pris för delaktighet och gemenskap

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-04-2016 kl. 11.48

Verksamheten i lärocentret Opinmäki i Esbo främjar välfärd för och gemenskap bland människor i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Därför har den internationella organisationen för lärande städer, International Association of Educating Cities, belönat lärocentret för dess goda verksamhetssätt. Totalt 57 bidrag från hela världen lämnades in till tävlingen som strävar efter att identifiera goda exempel på hur städer kan förbättra invånares livskvalitet.

Lärocentret Opinmäki ligger i den nya stadsdelen Storåkern. Invånarnas behov av att lära sig och möta varandra har beaktats väl i planeringen av området, säger den internationella juryn i motiveringarna till priset. Att invånarna aktivt deltagit i planeringen av lärocentret ansågs vara av stor vikt. Lärocentret Opinmäkis öppenhet och flexibilitet beskrivs som unika drag.

”Esbos första värde är att vara invånar- och kundinriktad och stadens främsta resurser är dess invånare, sammanslutningar och företag. Att invånarna aktivt deltar garanterar tjänster som svarar på deras behov. Dessa principer har man på ett exemplariskt sätt förverkligat i Opinmäki”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Bildningstjänster på en bred front

Lärocentret Opinmäkis bärande idé är ett nytt sätt att lära och verka tillsammans i gemensamma lokaler. Tjänsterna, arkitekturen och verksamhetskulturen stöder ett livslångt lärande. Lärmiljön har planerats så att den ska främja användarnas utveckling och välmående samt en hållbar utveckling, pluralism, kulturell mångfald och internationalism.

Lärocentret Opinmäki har lokaler för en internationell skola och en finsk grundskola samt för småbarnspedagogik. Centrumet för aktivt lärande AKKU fungerar som självbetjäningsbibliotek och svarar mot de behov som finns både hos skolor, föreningar och invånare i området. Utöver traditionella bibliotekstjänster erbjuder lokalerna möjlighet till mångsidig självständig verksamhet. Idrottshallen i lärocentret är den största i staden och används både av elever och bland annat flera idrottsföreningar. I lokalerna ordnas dessutom bland annat arbetarinstitutets verksamhet och grundläggande konstundervisning, verksamhet som föreningarna i området producerar och många andra evenemang.

Samarbete och växelverkan

Lärocentret Opinmäki har planerats i tätt samarbete med användarna. Användargruppen bestod av representanter för småbarnspedagogik, utbildning, den internationella skolan, det finska arbetarinstitutet, biblioteket, idrotts- och ungdomstjänsterna, ICT-sakkunniga samt representanter för Esbo musikinstitut, Esbo bildkonstskola, Tapiolan kuoro, och invånarföreningen Suurpelto-seura samt Storåkerns Martaförening. Medlemmarna i gruppen representerade inte bara sina organisationer utan även kommuninvånare: t.ex. barn, unga och seniorer. Användargruppen kommenterade planer, gjorde förslag för sambruk av lokaler och redskap samt skissade principer för användningen av lärocentret. Också högskolor, såsom Aalto universitetet och Laurea yrkeshögskola, deltog i planeringen.

Verksamheten i lärocentret grundar sig på växelverkan och samarbete såväl aktörer som kommuninvånare emellan. Flexibla lokaler, teknologi och ett nytt sätt att använda lokaler möjliggör möten mellan kommuninvånare i olika åldrar under alla dagar i veckan. Alla aktörer kan använda lokalerna och redskapen. En gemensam lokalanvändning och öppenhet skapar goda förutsättningar för en ny verksamhetskultur, samtidigt som denna nya verksamhetskultur bidrar till en effektivare användning av lokalerna.

”Opinmäki är Storåkerns hjärta och spelar en viktig roll i att öka gemenskapen i området. Dess innovativa verksamhetskultur sprids till hela området och påverkar Storåkerns trivsamhet och invånares välmående långt utanför byggnadens väggar”, säger bildningsdirektör Sampo Suihko.

Lärocentret Opinmäki är det största allaktivitetshus- och skolprojektet i Esbos historia. Centret består av nio separata byggnader som förenas på en öppen plats.

Priset överlämnas vid en konferens för lärande städer 4.6.2016. I konferensen deltar representanter från organisationens närmare 500 medlemsstäder runtom i världen.

Upplysningar:

Bildningsdirektör Sampo Suihko, tfn +358 50 551 8119

Utbildningsdirektör Kaisu Toivonen, tfn +358 50 511 3398