Läsåret i Esbos grundskolor och gymnasier inleds med närundervisning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-08-2020 kl. 10.11

Finskspråkiga grundskolor och alla gymnasier i Esbo inleder läsåret på torsdag 13.8. Eleverna i de svenskspråkiga grundskolorna börjar skolarbetet nästa veckas tisdag 18.8. Undervisningen inleds i form av närundervisning. Skolorna och gymnasierna följer Utbildningsstyrelses anvisningar om ordnande av utbildning.

Utbildningsstyrelsen och övriga myndigheter uppdaterar sina anvisningar kontinuerligt. Vi följer coronavirussituationen och uppdaterar Esbo stads anvisningar enligt behov. Vårdnadshavare och studerande får mer information från skolan eller gymnasiet via Wilma.

God hygien viktigt även i fortsättningen

I skolorna undviker man onödiga närkontakter och upprätthåller goda hygienrutiner enligt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Inom grundläggande utbildningen hålls undervisningsgrupperna åtskilda i mån av möjlighet. I gymnasierna ordnas undervisningen om möjligt i olika utrymmen och en del av undervisningen kan ordnas med hjälp av distansförbindelser. Måltiderna ordnas turvis och man håller avstånd till andra.

Skolor och gymnasier informerar hemmen via Wilma

Skolorna och gymnasierna informerar vårdnadshavare och studerande via Wilma-tjänsten, till exempel om specialarrangemang och tidtabeller i skolvardagen. Samarbetet och kommunikationen mellan hem och skola sker i huvudsak på distans och föräldrakvällar kan ordnas med hjälp av distansförbindelser. Gymnasierna informerar studerandena om studentfestarrangemang.

Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom

Ansökan om och beviljandet av frånvaro sker som normalt. Vid behov ger skolans rektor tilläggsinformation om särskilda undervisningsarrangemang för elever och studerande som hör till riskgrupper definierade av THL, eller vars familjemedlem hör till riskgrupper definierade av THL. Vårdnadshavarna och studerandena får mer information via Wilma om läsårsstarten under denna vecka.

Om du eller ditt barn har symptom som tyder på sjukdom, kontakta stadens coronarådgivning tfn 09 816 34600 (mån-fre kl. 7-18) eller andra tider Jourhjälpen tfn 116 117. Mer information: www.esbo.fi/coronaviruset

Personer som återvänder till Finland från utlandet bör följa THL:s anvisningar

Elever, studerande och personal som återvänder från utlandet bör följa THL:s rekommendationer eller anvisningar om karantän. THL kommer att uppdatera sina anvisningar. Tills vidare tar skolor och gymnasier inte emot besök från utlandet och gör inte studiebesök utomlands.

Om en person som vistats i skolans eller gymnasiets lokaler insjuknar i coronavirus, förordnar smittskyddsläkaren personen med coronavirussmitta i isolering. Smittskyddsenheten utreder noggrant vem personen umgåtts med, det vill säga vem har utsatts för smitta. Smittskyddsenheten kontaktar de utsatta elevernas vårdnadshavare och utsatta myndiga studerande; de förordnas i karantän i hemmet och får närmare instruktioner. De som förordnas i karantän i hemmet är friska: deras rörelsefrihet begränsas, ifall de insjuknar i ett senare skede. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer. Tiden för karantän är 14 dygn från att personen blivit utsatt för smitta.

Vårdnadshavare, studerande och personal i hela skolan får information om situationen. Personuppgifter, till exempel namnen på de som blivit sjuka eller utsatta, offentliggörs inte.

Beredskap att övergå till avvikande arrangemang i undervisningen

Grundskolorna har beredskap att övergå till avvikande arrangemang i undervisningen, om coronasituationen förändras och de lagstadgade förutsättningarna uppfylls. Beslutet om avvikande arrangemang i undervisningen fattas för de finskspråkiga skolornas del av finska utbildnings- och dagvårdsnämnden och för svenskspråkiga skolornas del av nämnden Svenska rum. Beslutet fattas i samarbete med stadens enhet för smittsamma sjukdomar.

I gymnasierna kan undervisningen vid behov ordnas även med hjälp av distansförbindelser eller övriga särskilda undervisningsarrangemang. Staden beslutar skilt om en omfattande övergång till distansundervisning.

Statsunderstödet möjliggör mer stödundervisning och särskilt stöd i skolorna

Esbo stad har beviljats statsunderstöd för att jämna ut konsekvenserna av undantagsförhållandena i skolorna på grund av coronaviruset. Med statsunderstödet får staden mer resurser till bland annat stödundervisning i grundskolorna samt handledning och ordnande av specialundervisning. Dessutom stöder man de elevgrupper som särskilt påverkades av vårens undantagstillstånd. Esbo stad ansöker om statsunderstöd även till gymnasieutbildningen.

Mer information om småbarnspedagogiken finns här: https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Aktuellt_inom_smabarnspedagogiken(185556)