Livssituationen som utgångspunkt i social- och hälsovårdstjänster - Klienten vet bäst!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-12-2020 kl. 18.52

Klientupplevelsen är utgångspunkten för allt i västra Nylands kommuners vårdreform.

Läs den första delen av artikeln här: Smidiga social- och hälsovårdstjänster i hela västra Nyland 

Nya slags centraler

Även om vårdreformen inte handlar så mycket om fysiska lokaler, funderar man också på dessa. I Stor-Alberga och Esboviken har planeringen redan inletts.

– I båda områdena har det uppstått ett naturligt behov av nya lokaler i och med de befintliga reparationsbehoven, säger Elina Jaakovlew-Markus, utvecklingschef för hälsovården i Esbo

Invånarna behöver inte oroa sig över att tjänster skulle försvinna. I enlighet med Esbos servicestruktur kommer tjänster även i fortsättningen att erbjudas i alla stadscentrum med goda trafikförbindelser.

– Dessutom har vi mobila tjänster som erbjuder närservice för dem som bor längre bort. Detta blir aktuellt i synnerhet i glesbygden i små kommuner. I Esbo är de mest avlägsna områdena från stadscentrumen Kalajärvi och Gröndal, säger Elina Jaakovlew-Markus.

Klienten vet bäst

Programdirektör Jutta Tikkanen anser att det är viktigt att höra användarna, det vill säga klienterna och invånarna i alla skeden av arbetet.

– Vi håller på att utveckla en digital kanal genom vilken vi kan föra en intensivare dialog med invånarna, berättar Tikkanen.

Som bäst samlas respons på webbtjänsterna i Alberga. Tikkanen lovar dock att allt inte beror endast på den digitala responsen, utan att projektledarna vid behov träffar klientgrupper och lyssnar på deras önskemål.

Livssituationen som utgångspunkt

Med social- och hälsocentral avses den helhet av social- och hälsovård som Esbo nu erbjuder. Tjänsterna ska enligt planerna delas in i tre grupper.

Barn, unga och familjer bildar en grupp. De betjänas i fortsättningen i familjecentraler, av vilka den första öppnar i Esbo centrum under 2021.

Tjänsterna för äldre samlas under Leva och bo-seniorcentralerna. I Esbo finns redan två sådana centraler, i Alberga och Köklax.

Tjänsterna för hela befolkningen skulle i fortsättningen utöver primärvården även omfatta bland annat mentalvård, missbruksvård, fysioterapi och socialtjänster för vuxna.

Många som behöver mycket hälso- och sjukvård är också betydande klienter inom socialvården, och tvärtom. För dem som behöver mycket service vill man i den nya modellen hitta en egen kanal och en egen kontaktperson som tar hand om dem som helhet.

– En egen kanal frigör resurser inom den allmänna hälso- och sjukvården och socialservicen, och människan behöver inte springa från en lucka till en annan, konstaterar Markus Syrjänen, Esbos förvaltnings- och utvecklingsdirektör.

Länsi-Uudenmaan sote-yhteistyöalueen kartta.

Västra Nyland: 1 Esbo, 2 Hangö, 3 Ingå, 4 Grankulla, 5 Högfors, 6 Kyrkslätt, 7 Lojo, 8 Raseborg, 9 Sjundeå, 10 Vichtis.
 

Text: Tiina Parikka. Artikeln har publicerats i Esbotidningen 4/2020. Tidningen delades ut till varje hem i Esbo 28.11.2020.

Information om Västra Nylands social och halsovårdsprogram