METRO AREENA för tiden 1.8. - 31.12.2018

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.6.2018 kl. 12.50

ISHALLAR
Sök turer för idrottsverksamhet senast 21.6.
Metro-Areena för tiden 1.8. - 31.12.2018

Du kan boka på webbtjänsten www.esbo.fi/idrott  > Bokning av idrottslokaler. Där finns också bruksanvisningen för webbtjänsten.

Skicka ansökan på papper senast tors 21.6.2018 före kl. 15.45 till Registraturen, PB 1, 02070 ESBO STAD eller lämna in den på ett av stadens samservicekontor under öppettid. Blanketten finns på samservicekontoren och för utskrift på www.esbo.fi/idrott > Understöd.

Ytterligare upplysningar
må, ons kl. 12.30-15 och to kl. 9-11
09 81684127, 0500-420005