Mäkelä vill skynda på Entimmeståget - planerna färdiga, att dröja med starten hämmar utvecklingen i hela södra Finland

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16.1.2019 kl. 14.00

Entimmeståget är det mest aktuella infrastrukturprojektet och en förutsättning för att södra Finland ska utvecklas, anser Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. Spårprojektet måste genomföras i snabb takt om klimatmålen ska nås och med tanke på södra Finlands ekonomiska tillväxt och regionutveckling.

”Finland behöver utvecklingskorridorer som stöder sig på spårtrafik, från väst till ost och från syd till nord. Projekt som är livsviktiga för Finlands hållbarhet och konkurrenskraft ska inte ställas mot varandra, utan de ska alla främjas och beslut om att genomföra dem ska fattas enligt när och hur de kan genomföras och finansieras”, säger Mäkelä.

”Entimmeståget är viktigt för hela södra Finland, inte bara för järnvägens ändpunkter. Järnvägen kopplar inte bara samman två stora centrum, utan gör alla orter längs med banan till en sammanhållen del av huvudstadsregionen. Entimmeståget är det mest aktuella infrastrukturprojektet, eftersom planerna för det är färdiga och byggandet skulle kunna starta genast”, fortsätter Mäkelä.

Entimmeståget är speciellt viktigt för just Esbos utveckling, eftersom det omfattar Esbos stadsbana. Stadsbanan ger Esbo betydande nya möjligheter att bygga bostäder och skapa arbetsplatser intill banan, vilket är både praktiskt och miljövänligt. Entimmeståget kopplar också Esbo, som är känt för sin tekniska kompetens, tätare samman med sydvästra Finland, som är känt för sin varvs- och bilindustri. Verkningarna av en positiv strukturförändring i regionen kan därmed sprida sig till ett ännu större område än förut.

Mäkelä talade på ett möte som hölls i riksdagen onsdag den 16 januari av en delegation som främjar en realisering av stomnätskorridoren Medelhavet–Skandinavien.

”För närvarande är bristen på kompetent arbetskraft ett av de centrala hindren för företagens tillväxt. Genom att göra det lättare att pendla säkerställer man att proffs och jobb hittar varandra. Det gagnar hela Finland”, sade Matti Vuoria, ordförande för delegationen.

Entimmeståget utvidgar pendlingsregionen, men dessutom är projektet vars planering framskridit långt Finlands snabbaste klimathandling. Finland har tillsammans med EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent före år 2030. Målet är att Finland är koldioxidneutralt före 2045. Esbo är mer ambitiöst än Finland och EU och vill vara koldioxidneutralt före år 2030. Byggandet av Esbos stadsbana, som är en del av Entimmeståget, skulle vara ett viktigt steg mot ett Esbo med minskade trafikutsläpp.

Byggandet av Entimmeståget inleds med Esbos stadsbana vars planer har varit färdiga sedan 2014. Det är möjligt att ta i bruk banan 4–5 år efter byggbeslutet. Detta innebär att nyttan av Entimmeståget för södra Finlands tillväxt och klimatmålen börjar konkretiseras redan i mitten av 2020-talet om beslutet påskyndas.

Upplysningar:

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953