Mål: en smidig vardag också på engelska

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11.6.2019 kl. 16.24

Esbo utvecklar sin service på engelska, så att staden kan erbjuda en god kundupplevelse för de invånare som sköter sina ärenden på engelska. Målet är att i fortsättningen ge bland annat dem som flyttat till Esbo från ett annat land fler möjligheter att delta och höra till en gemenskap.

Tjänsternas nåbarhet förbättras för de tjänster som är mest centrala för invånarna och ett särskilt mål är att utveckla webbtjänsterna. Tjänsterna beskrivs på ett klart, tydligt språk som är lätt att förstå oberoende av språklig och kulturell bakgrund. Samtidigt försäkras att servicekedjan inte bryts.

Meningen är också att utöka stadens attraktionskraft och locka internationella företag att placera sin verksamhet i Esbo. Däremot är engelskan inte ett av stadens officiella språk, och det kommer tyvärr inte att vara möjligt att erbjuda alla tjänster på engelska inom den närmaste framtiden.

Projektet Engelska som kontaktspråk stöder utvecklingen av tjänster

I fjol utreddes behovet av att utveckla stadens tjänster på engelska genom en förhandsundersökning, där man använde användarorienterade och delaktighetsskapande metoder för servicedesign för att få förståelse för saken. Informationen samlades i stadsorganisationen, av olika intressentgrupper samt av slutanvändarna genom att man kombinerade kvalitativ forskning med kvantitativt material. Med stöd av utvecklingsprojektet utvecklar stadens resultatenheter de engelskspråkiga tjänsterna som en del av planeringen och genomförandet av verksamheten under den nuvarande fullmäktigeperioden.

För personalen ordnas språkkurser som ska hjälpa till bland annat med fackterminologi, och dessutom beaktas språkkunskaper vid rekryteringen.

Esbo vill testa nya digitala lösningar

Esbo stad ordnar en tävling om digitala försök och söker nya innovativa lösningar som kan testas i stadens tjänster. Målet är att utveckla invånar- och kundorienterade digitala tjänster som kan anlitas oberoende av tid, plats och språk och som på så sätt underlättar vardagen. Försöken genomförs mellan september 2019 och slutet av 2020. Förslag om digitala försök kan lämnas in av såväl invånare, företag, aktörer inom forskning, utveckling och innovationer som sammanslutningar. 

I arbetet med projektet Engelska som kontaktspråk införs också ny teknik. Bland annat ska stadens översättningstjänster utvecklas genom försök tillsammans med Esbos digitala agenda.

Förslag för digitala försök kan lämnas in 13.5–15.6.2019.

Läs mera: Esbo söker nya digitala lösningar att testa

Upplysningar

Engelska som kontaktspråk:
Tero Lohimäki, projektchef vid Esbo stad, tero.lohimaki@esbo.fi
 
Tävlingen om digitala försök:
Valia Wistuba, utvecklingschef vid Esbo stad, valia.wistuba@esbo.fi