Me-huset – en ny mötesplats för Esbobor

16.10.2017 kl. 14.43

I Me-husets öppningsfest 20.9.2017 i Esbo centrum deltog cirka 200 kommuninvånare, representanter för olika organisationer och stadens anställda.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä sade i sitt tal att han är tacksam för att Me-huset har öppnats. ”Vi gör utmärkt samarbete med Nicehearts och Me-stiftelsen. Våra tjänster är goda och det bästa berömmet är att folk använder dem. Fantastiskt att vi idag fick Me-huset hit till Esbo”, konstaterade Mäkelä. Han poängterade också att Esbos bästa resurs är Esboborna själva. Mäkelä önskade ett långvarigt samarbete med och framgång för Me-huset.

Me-huset har som mål att minska segregationen mellan olika bostadsområden och förbättra människornas välmående. Varje hus planeras så att det svarar på behoven i området och invånarnas önskemål. Planerna för ett Me-hus i Esbo inleddes för ett år sedan. ”Me-huset erbjuder gratis och frivillig verksamhet samt stöd för Esbobor i alla åldrar. I Esbo fick vi ett fint gammalt hus till förfogande. Det här är ett fantastiskt ställe för vår verksamhet”, konstaterade verkställande direktören för Me-stiftelsen Ulla Nord.

Me-stiftelsen har en vision om att det senast år 2050 inte finns utslagna barn eller unga i Finland. Medel för att uppnå detta är utbildning, nya sätt att stöda sysselsättning, att erbjuda mentalvårdstjänster och att finna minst en hobby för var och en. Me-stiftelsen har som mål att öppna 50 nya Me-hus under de följande 15 åren.

Verksamheten vid Esbos Me-hus koordineras av föreningen Nicehearts. Nicehearts ry är en år 2001 grundad förening som producerar verksamhet för flickor och kvinnor. Föreningen har som mål att hjälpa flickor, kvinnor och personer som upplever sig själva som sådana hitta sin plats som jämlika och likvärdiga medlemmar i samhället. ”Me-huset är inte bara för kvinnor utan för alla. I Me-huset möts alla besökare individuellt och vi önskar att alla skulle finna något meningsfullt att göra i huset. Vi ordnar för tillfället till exempel öppen caféverksamhet, olika gruppaktiviteter, hobbygrupper och evenemang. Det lönar sig att följa Me-husets Facebook- och Instagram-sidor. Via dem får man snabbast information om husets månadsprogram”, berättar verksamhetsledaren för Nicehearts Johanna Sjöholm.

På öppningsfesten fick vi höra unga artister, såsom rapbegåvningen från Esbo Andrei Makaroff och Miro Miikael som spelar urban popmusik. Dansarna från Espoon tanssiopisto uppträdde också.