Metron är en investering i hållbar tillväxt och framtiden

10.11.2017 kl. 9.19

Metron är viktig för att en hållbar tillväxt och utveckling ska vara möjlig. Urbaniseringen fortsätter och Esbo kommer att växa starkt under de närmaste åren, speciellt nära metron, Jokerbanan och stadsbanan. Samtidigt ges trafikens knutpunkter mer stadskaraktär och tjänsterna vid dem utökas.    

”Vi måste få metron att betjäna invånarna och kunderna och näringslivets tillväxt i regionen. Västmetron är en miljardinvestering vars mål är mer än att bara förflytta människor smidigt från ett ställe till ett annat. Metron möjliggör en hållbar stadsstruktur som bygger på spårtrafik. Helsingfors och Esbo fungerar som lokomotiv för Finlands ekonomi, och ekonomiskt sett är det viktigt att det i Västmetrons tillväxt- och utvecklingskorridor uppstår en ännu mer konkurrenskraftig miljö för företag och arbetsplatser. Det innebär också andra investeringar som till sitt värde är till och med tiofaldiga jämfört med metron”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.     

Västmetron är Esbo stads största investeringsobjekt. Med hjälp av den förnyas stadsstrukturen och metrons tillväxt- och utvecklingskorridor görs till ett högklassigt och lockande arbetsplats- och bostadsområde, där närmiljön inom några kilometer av varje metrostation har sina egna särdrag.    

Målet är att få 70 000 nya invånare i trakten kring metrostationerna i Esbo före år 2050. Antalet arbetstillfällen ska enligt målet öka med 100 procent. Redan nu har arbetsplatserna intill metron börjat bli intressantare tack vare de goda kollektivtrafikförbindelserna. Bostadsbyggandet ligger också på toppnivå i och med att det i Esbo i år färdigställs över 1 100 bostäder mer än i fjol.    

”Esbos stadscentrum, affärslokaler, skolor, läroanstalter och Aalto-universitetet ligger bara en metroresa bort med start 18.11.2017. Tack vare metron kan också de som reser från Helsingfors lätt nå Esbos kultur-, idrotts-, kongress- och shoppingutbud. Utvecklingskorridoren erbjuder företag och investerare otaliga möjligheter”, säger Esbo stads näringsdirektör Tuula Antola och räknar upp de fördelar metron för med sig.    

Redan nu finns eller byggs många av dessa vid Västmetron, bland annat Aalto-universitetets campus, Hagalunds ombyggda centrum, trafikprojekten vid Ring I, affärscentret i Ängskulla samt affärscentret Iso Omena och stadens nya servicetorg som ligger där.     

Esbo fortsätter att förnyas också efter att den första etappen av metron kört igång. I början av 2020-talet fortsätter metron från Mattby via Finno, Kaitans, Sökö och Esboviken till Stensvik. Byggarbetena i Esbobornas nya, havsnära stadsdel Finno inleds år 2018.