Metron tar Esboviken i ilfart mot framtiden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-08-2020 kl. 8.20

Utvecklingen i Esboviken går i ilfart. Västmetrons andra fas blir färdig 2023. Det har medfört ett stort antal utvecklingsprojekt vid Esboviken.

Det havsnära Esboviken håller på att förvandlas till ett modernt stadscentrum där tjänsterna ligger nära och transporten fungerar också med kollektivtrafik.

Projektledare Kimmo Leivo, som svarar för Esbovikens utveckling, konstaterar att det centrala i det starkt växande Stor-Esbovikens område är att Esboviken äntligen ska få sådana kommersiella tjänster som invånarantalet förutsätter samt ett regionalt bibliotek. “Områdets centrum förnyas i sin helhet och blir lättare att komma åt”, berättar Leivo. 

Ett nytt köpcenter öppnar dörrarna

På det rivna köpcentrumet Lippulaivas gamla plats håller man som bäst på att bygga ett nytt, större köpcentrum. Citycon har ansvaret för att utföra projektet.

“Att metroruttens läge vid Lippulaiva säkerställdes var en viktig grund för att bygga ett dubbelt större köpcentrum”, berättar Citycons affärschef Mari Laaksonen.

Esbovikens metrostation samt bussterminalen för matartrafiken placeras nära köpcentrumet, vilket gör det till en stark knutpunkt för kollektivtrafiken.

“Metron ger kunderna en ny transportform och möjlighet att mycket lätt uträtta sina ärenden i köpcentrumet och ta sig från en plats till en annan”, säger Laaksonen.

Illustrationen visar människor på metrostationen.

Esbovikens metrostation samt bussterminalen för matartrafiken placeras i samband med köpcentrumet. Foto: Västmetro.

Tjänsterna utvidgas ännu mer

Det nya köpcentrumet kommer att betjäna området och omgivningen som ett mångsidigt centrum med närtjänster, med fokus på utbudet av mataffärer och vardagliga tjänster av olika slag.

Förutom mataffärer och kaféer öppnas även ett gym och Esbovikens nya regionala bibliotek i köpcentrumet under våren 2022. I samband med biblioteket kommer att finnas även stadens serviceställe. Det regionala biblioteket har planerats att vara ett innovativt och unikt bibliotek som har särskilt utvecklats med tanke på behoven för barnfamiljer.

Bostadshöghus byggs vid Esboviken

Metrons utvidgning till Esboviken har även gett fart till bostadsbygge på det förnyande området. NCC bygger en helhet av tre bostadsobjekt på området. Först färdigställs Epoletti med 12 våningar vid årsskiftet 2021–22. Det mångsidiga kvarteret kommer att ha sammanlagt 218 nya bostäder, däribland såväl hyres- som ägarbostäder i storlekar upp till rymliga familjebostäder.

Dessutom har NCC renoverat det gamla kontorshuset på tomten bredvid bostäderna till ett nytt omsorgshem.

“När affärsverksamheten flyttas från Pikkulaiva till det nya Lippulaiva, startas en omfattande produktion av bostäder på tomten i fråga. Bostadsproduktionen fortsätter i centrumområdet i ett årtionde till så stadsstrukturen förtätas nära de goda trafikförbindelserna”, konstaterar Leivo.