Mitt Esbo – låt din röst höras!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-08-2020 kl. 12.10

Vad tänker du på när du tänker på Esbo? Vad är bra? Vad borde staden satsa på? Svara på enkäter med hjälp av vilka vi kartlägger invånarnas önskemål om framtidens Esbo.

Vi utnyttjar svaren när vi uppdaterar stadens strategi, Berättelsen om Esbo, och för att utveckla vår stadsmiljö. Enkäterna är öppna till slutet av oktober.

Berättelsen om Esbo är vår gemensamma sak

Beredningen av Berättelsen om Esbo för den kommande fullmäktigeperioden 2021–2025 har inletts. Som grund för behandlingen i förtroendeorganen samlar vi nu in kommuninvånarnas synpunkter på och önskemål om Esbos framtid.

”Det är viktigt för oss att Esbobornas röst hörs i Berättelsen om Esbo, och därför bjuder vi in alla att delta”, säger stadens strategidirektör Jorma Valve.
”Berättelsen om Esbo har varit en gemensam vägvisare i utvecklingen av Esbo redan under två fullmäktigeperioder. Det har varit lätt att kommunicera om en strategi i berättelseform och engagera människor i att genomföra den”, säger Valve.

Nu är det ett bra ögonblick att fundera på hurdant ditt framtida Esbo är och komma med och påverka. Det tar cirka 5 minuter att svara.

Svara på enkäten Mitt framtida Esbo

Ange på kartan platser som är viktiga och platser som borde utvecklas

Samtidigt med enkäten som kartlägger Esbos framtidsutsikter och invånarnas önskemål pågår också en kartbaserad enkät, som särskilt fokuserar på utvecklingen av stadsmiljön i Esbo.

I kartenkäten kan du på kartan märka ut hur ditt Esbo ser ut och känns: Hur fungerar din vardag i din hemstad – i närheten av hemmet, arbetsplatsen eller studieplatsen? Hur tar du dig till olika ställen? Vilka platser är viktiga eller kära för dig? Vilka platser i Esbo borde utvecklas – och hur?

Informationen utnyttjas vid beredningen av Berättelsen om Esbo, vid stadsplanering och i Aalto-universitets undersökning om urban livsmiljö och dess hälsofrämjande egenskaper. 

Det tar ungefär 20–30 minuter att svara på kartenkäten.

Svara på enkäten Mitt Esbo på kartan