Mobilapp får beröm – samma information finns också på webben

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10.6.2019 kl. 10.17

Servicetorget i Iso Omena prövade i början av året hur en mobilapp fungerar som stöd för kundbetjäningen. Under försöket som inleddes i december 2018 och avslutades i mars 2019 förevisades appen för både kunder och personal. Tills vidare kommer servicetorget inte att ta i bruk appen permanent.

Försöket hade som mål att ta reda på om en mobilapp kunde komplettera kundbetjäningen på servicetorget och dessutom hur viktig invånarna skulle anse att en mobilapp är vid sidan av övriga serviceformer.

Både kunder och personal ansåg att appen var bra. Den fick beröm för att den var tydlig och lätt att använda. Användarna var också nöjda med presentationerna av de olika tjänsterna samt länkarna till de olika kanalerna för e-tjänster och till responssystemet. I slutet av försöket testades en kundtjänstchat som också upplevdes vara nyttig.

Kunderna, speciellt de yngre, kommenterade dock att det inte finns behov av en separat mobilapp om organisationen har en bra webbplats som också fungerar på telefon och surfplatta.

Skriv adressen i webbläsaren: esbo.fi/servicetorg

Servicetorget inför inte mobilappen permanent i det här skedet, eftersom Esbo stad för närvarande funderar på en lösning för hela staden. Dessutom var servicetorgets webbplats, som förnyades hösten 2018, den centrala källan för informationen i appen – det innebär alltså att samma information också kan nås via en webbläsare.

"Vi fick många positiva kommentarer om försöket och det finns ett tydligt behov av ett infopaket som följer med i fickan. Vår webbplats esbo.fi/servicetorg fungerar emellertid också på mobiltelefoner och surfplattor och vi utvecklar den hela tiden så att den blir allt överskådligare", säger koordinator för servicetorget Suvi Jäntti.

En teknisk förbättring i hur webbplatsen fungerar på mobila apparater utlovas i slutet av 2020, på samma gång som Esbo stads webbplats, inklusive servicetorgets sidor, får ett nytt publiceringsunderlag.

Upplysningar

chef för kundtjänster Juha-Pekka Strömberg, Esbo stad
juha-pekka.stromberg@esbo.fi, tfn 043 826 8538