Move-testen avbryts tills vidare i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.9.2018 kl. 12.11

Bildningssektorn i Esbo har fått en utredning om fallet där en elev i Tiistilän koulu omkom.

Eleven fick en sjukdomsattack under en gymnastiklektion. Under lektionen utfördes Move-testets del för skyttellöpning.

Enligt utredningen har skolan handlat i enlighet med de anvisningar som utbildningsstyrelsen gett om Move-testet.

Genom gemensamt beslut av bildningsdirektören och utbildningsväsendet avbryts Move-testningen i Esbo tills vidare.

Eleverna i skolan har fått stöd och krishjälp.

Ytterligare upplysningar:

Chefen för finska grundläggande utbildning Ilpo Salonen, tfn 050 354 6840
sektordirektör Aulis Pitkälä, tfn 043 827 1105