Närmare 80 egnahemstomter finns snart för ansökan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-08-2020 kl. 7.57

Esbo arrangerar även denna höst en för invånarna avsedd ansökan om egnahemstomter. Denna gång kommer det att finnas fler tomter för ansökan än under de senaste åren – totalt 78. 

Småhus i Köklax.

De flesta tomterna finns i småhusområdet under utveckling i Kurtby, nära tjänsterna och havet i Bastvik. 51 tomter i Kurtby kommer att kunna ansökas. Största delen av dessa ligger i havsnära Kallvik. En mängd nybyggen planeras i Kurtby, och gator till området byggs som bäst.  

23 tomter finns i det naturnära området i Hemtans, bredvid Storåkerns tjänster. Dessutom kan tre tomter i det populära Fågelbergaområdet och en tomt i det nya bostadsområdet i Grundbacka i norra Esbo ansökas. 

Tomten kan hyras eller köpas 

Tomternas areal är ca 485–1 250 kvadratmeter och de har byggnadsrätt för ca 120–260 kvadratmeters våningsyta. Sökande kan välja att antingen hyra eller köpa tomten. Ca en tredjedel av dem som fick stadens egnahemstomter 2019 valde att köpa. Då kunde 54 tomter ansökas.  

Den exakta tidpunkten för tomtansökningen meddelas så fort som möjligt på Esbo stads webbplats. Tomtansökan deltar i en utlottning där sökande Esbobor har företräde. 

Bild: Marko Oikarinen