Niondeklassare, i januari är du välkommen att bekanta dig med gymnasierna i Esbo virtuellt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-01-2021 kl. 9.24

I januari kan niondeklassarna och deras vårdnadshavare bekanta sig med gymnasierna i Esbo via distansförbindelser.  

Presentationseftermiddagar i alla Esbos finskspråkiga gymnasier ordnas via distansförbindelser 13.1.2021 och 19.1.2021 från kl. 13.30. Läs mer i nyheterna (på finska).
I svenskspråkiga Mattlidens gymnasium ordnas en virtuell infokväll 12.1.2021 för elever och vårdnadshavare och ett virtuellt öppet hus 18.1.2021 kl. 15.30–16.30.

I gymnasierna ordnas dessutom kvällstid virtuella presentationstillfällen som också vårdnadshavarna är välkomna att delta i. Kontrollera tidpunkterna och länkarna för att delta nere på sidan, och bekanta dig med gymnasiernas mångsidiga undervisning på olika håll i Esbo!

Ansök till gymnasierna i Esbo

I Esbo finns tio finskspråkiga gymnasier, ett svenskspråkigt gymnasium och två gymnasier som erbjuder IB-undervisning på engelska. Alla gymnasier i Esbo har en allmän linje, och dessutom har gymnasierna olika betoningar, linjer och särskilda uppgifter. Gemensam ansökan till studier på andra stadiet ordnas 23.2–23.3.2021. 

Gymnasierna i Esbo erbjuder

• moderna lärmiljöer

• internationellt samarbete och internationella projekt

• tätt samarbete med universitet och yrkeshögskolor

• behörighet för fortsatta studier vid universitet och yrkeshögskolor

• specialiseringsmöjligheter

Är du vuxen och intresserad av gymnasiestudier? Omnias vuxengymnasium erbjuder gymnasieutbildning för vuxna på finska och engelska, läs mer på Omnias webbplats.

Virtuella presentationer i svenskspråkiga gymnasierna i Esbo

Mattlidens gymnasium
Den allmänna linjen:
 Informationstillfälle online för elever och vårdnadshavare 12.1.2021 kl. 18.00–19.30 (YouTube) och online öppet hus 18.1.2021 kl. 15.30–16.30 (Instagram Live)  
IB-linjen: Online info evening 14.1.2021 kl. 18–19.30 (YouTube) och öppna dörrar online 19.1.2021 kl. 15.30–16.30 (Instagram Live)
Presentationstillfällen ordnas på Youtube och öppna dörrar på Instagram

Virtuella presentationer i finskspråkiga gymnasierna i Esbo (på finska)