Ny huvudgata tas i bruk i Finno

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-07-2020 kl. 9.54

Det blir enklare att köra till den nya havs- och metrostadsdelen Finno, när en tredje huvudgata, Finnobron, i sin helhet öppnas för trafik tisdagen den 14 juli. Busstrafiken flyttas från Rusthållargatan och Sälörsvägen till Finnobron den 10 augusti 2020. Samtidigt tas ett nytt par busshållplatser i bruk.

Kartbild över Finno.

När Finnobron öppnas kan bilister som kommer från Västerleden köra direkt till Finno via korsningen mellan Rusthållargatan och Hannusvägen. De som rör sig i området bör beakta att det fortfarande förekommer arbetsplatstrafik på det gatuavsnitt som öppnas.

Finnos två övriga huvudgator är Kaitansvägen och Finnviksvägen, som har använts av trafiken sedan tidigare.

Mer information om Finno