Nya Finno hälsar cyklister välkomna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-02-2020 kl. 15.42

I den nya stadsdelen Finno är det nära till havet och metron. I Finno satsar man på utsläppsfri trafik, såsom cykling och på infartsparkering för cyklar. Det utlovas cykelvägar i ett lummigt parklandskap och rikligt med högklassiga cykelplatser. Det byggs smidiga cykelvägar från alla håll till Finno centrum.

Cyklister på cykelvägen en solig sommardag.
Bild: Heidi-Hanna Karhu.

Kvalitetscykelväg till Finno

Två glada unga kvinnor på promenaden vid havsstranden.

Det byggs en kvalitetscykelväg i Finno. Den går från Finnviksvägen genom grönområden och via Finno centrum mot Ivisnäs. Kvalitetscykelvägen har separata filer för cykling och gång. Längs den kan man cykla smidigt mot Mattby i väster och Esboviken i öster.

Förutom kvalitetcykelvägen byggs också gång- och cykelvägar med separata filer längs Finnviksvägen, Finnobron Kaitansvägen. En del av dem finns redan.

Parkeringsplats för hundratals cyklar

Det byggs tillräckligt med parkeringsplats för cyklar i Finno. Vid metrons södra ingång, under Sjövägens torg, planeras högklassig infartsparkering för cirka 260 cyklar.

Det planeras också en annan parkeringsplats för cirka 160 cyklar i vägporten under Finnobron. Till den kommer man via en bred körramp från Kaitansvägen. I vägporten bjuds det också på konst. Ena väggen pryds av konstverket ”Undervattensvärlden” som skapats av gymnasieelever i Kaitans.

På torgområdena byggs cykelparkeringsplatser med tak.

Parkeringsplanerna kommer att preciseras ytterligare.

I Finno förenas de bästa bitarna av Esbo

Finno är en stadsdel nära havet, metron och naturen för 17 000 invånare. Kring metrostationen byggs ett centrum med höga hus. Byggandet styrs av stadens högt ställda kriterier för energieffektivitet. Byggandet av de första bostadshusen inleds våren 2020.

Illustration av Finno centrum.

Illustration: Cederqvist & Jäntti Arkitekter Ab

Finno