Nyland 2019: Enkät om svenskspråkig service

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26.4.2018 kl. 16.00

Bästa svenskspråkiga nylänning!

Nyland 2019 är Nylands landskapsförbunds projekt med uppgift att förbereda genomförandet av vård- och landskapsreformen i Nyland.

Att garantera tillgängligheten till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster i Nyland är en viktig målsättning för projektet. För att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter har vi skapat ett frågeformulär om social- och hälsovården i Nyland. Vi hoppas att du också delar med dig av dina ideér och tankar om hur de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna samt tillgängligheten till dem borde utvecklas i landskapet Nyland.

Du kommer åt frågeformuläret genom att klicka på länken nedan:
https://research.innolink.fi/tutkimus/uudenmaan_liitto/181/

Det tar dig bara några minuter att svara på frågorna och bland dem som svarat lottar Nyland 2019-projektet ut 10 biobiljetter! Var vänlig och svara senast söndagen den 13.5.

Enkäten genomförs i samarbete med Innolink.
Dina synpunkter är viktiga för oss!

Bästa hälsningar,
Nyland 2019 och Nylands förbund
Christina Gestrin och Säde Pitkänen
Utredningspersoner för den svenskspråkiga servicen i projektet Nyland 2019