Också yrkesutbildningen deltar i Hack with Espoo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12.3.2019 kl. 11.37

Hack with Espoo-logoEsbo stad ordnade på hösten 2018 en gymnasiekurs i hur det går till att hacka i ett gott syfte. Vi hade så goda erfarenheter att vi beslutade att ordna en kurs som också riktar sig till studerande i yrkesutbildningen. Hösten 2019 ordnas en kurs i hackning för studerande både i gymnasier och på datanomlinjen i Omnia.

Deltagarna lär sig om ansvarfull hackning och hur man hackar och sedan får de testa hur bra Esbo stads datasystem är mot intrång.

Den första kursen var en succé både för staden, partnerföretagen och kursdeltagarna. Det bärande temat för kursen är att finna och rikta sig till ungdomar som är intresserade av och bra på IT. Samtidigt ges en möjlighet att ta upp vad som är rätt och vad som är direkt olagligt på nätet.

Staden samarbetar med företag

Esbo stad genomför kursen i samarbete med olika företag. Informationssäkerhetsföretaget Second Nature Security har huvudansvaret för undervisningen. Undervisningen stöds och möjliggörs av Lokaltapiola och Cisco. På kursen föreläser också både ivriga hackare och myndigheter i branschen.

Staden vill också på kursen se till att entusiastiska deltagare kan fortsätta att utveckla sina hackningskunskaper. Till exempel kommer man att ordna tävlingar i hackning.

– Vi på Esbo stad är mycket glada och tacksamma för att våra partner vill vara med och främja informationssäkerhet och ansvarstagande ungdomar. Utan deras insats kunde vi inte ordna kursen. Vi vill med vårt exempel lyfta fram att ungdomar har goda kunskaper och att vi kan utveckla våra tjänster tillsammans med dem, säger stadens informationssäkerhetschef Matti Parviainen.

Åbo stad har också infört hackning på undervisningsprogrammet.

– Vi vill av hackningsutbildningen sprids i hela Finland. Vi utmanar de övriga kommunerna, undervisningsenheterna och dem som är ansvariga för informationssäkerheten, säger Parviainen.

Ytterligare upplysningar

Informationssäkerhetschef Matti Parviainen, Esbo stad
tfn 043 827 0246, matti.parviainen@esbo.fi