Otnäs förstärks fortfarande som en stadsdel med arbetsplatser och campus

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-08-2020 kl. 7.56

Märkbara möjligheter för fastighetsutveckling öppnas i Otnäs centrum. I och med detta fås mera företagslokaler och utrymme för undervisnings- och forskningsbruk längs med metron och Spårjokern, som börjar sin trafik 2024. Samtidigt frigörs nya områden för bostadsbygge.

Under de närmaste åren frigörs fastigheter från Aalto-universitets och statens användning som man kan utveckla för nya syften. Det så kallade Biologens område i Otnäs och s.k. Havsteknikens område bredvid Aalto-universitetet ägs av statliga Senatsfastigheter. Parterna planerar utveckling av områdena tillsammans. Biologens och Havsteknikens områden ligger väldigt centralt vid Spårjokerns rutt, vid Otnäs metrostation. Under de kommande åren förflyttas de nutida funktionerna stegvis från området. Under åren 2022 och 2024 flyttar bland annat VTT bort från Biologens område.

På bilden finns en karta på området som utvecklas i Otnäs.
Havsteknikens och Biologens områden på kartan.
 


 

Mångsidiga möjligheter vid spårvägen

På basis av preliminära kontroller på utvecklingsområdena vore det vara möjligt att få totalt 40 000 kvadratmeter utrymme för utbildnings- forsknings- och arbetsplatsbruk. Preliminärt kunde 55 000 kvadratmeter riktas till bostadsbygge.

”I och med detta utvecklingsprojekt kunde undervisnings-, forsknings- och företagsverksamhet fortfarande förstärkas i Otnäs. Samtidigt skulle Otnäs centrum utvecklas till ett allt mer homogent och attraktivt stadsområde med mer service och boende vid utmärkta kollektivtrafikförbindelser”, konstaterar Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo.

Senatsfastigheter och Aalto-yliopistokiinteistöt Oy arrangerar tillsammans en arkitekturtävling för att utveckla helheten av området. Avsikten är att tävlingen sätts igång på hösten 2020.   

”Målsättningen för staden är att området kan utvecklas så snabbt som möjligt”, berättar Isotalo.

Esbo stadsstyrelses sektion för näring och konkurrenskraft godkände målen för utvecklingen av Biologens och Havsteknikens områden i sitt möte den 10 augusti.

Områdena i Otnäs är avgränsade på illustrationen.
Havsteknikens områden finns till vänster på bilden och Biologens områden till höger. Begränsningarna för området är riktgivande.

Otnäs utvecklas kraftigt

Otnäs har under de senaste åren utvecklats till en allt mångsidigare campusstadsdel, där universitetets funktioner, arbetsplatser, tjänster och boende blandas. Utvecklingen av Biologens och Havsteknikens områden skulle ytterligare göra stadsstrukturen mer homogen. Den kraftiga utvecklingen av företagsområdets på Kägeludden och ombyggnaden av Hagalunds ekonomiska och kulturella centrum påverkar utvecklingen av Otnäs positivt.