Otnäs och Kägeludden förnyas och växer ihop till ett enda stadsområde

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30.4.2018 kl. 14.17

Otnäs-Kägeluddenområdet är känt som ett av norra Europas största kluster av teknik och innovation. Områdets betydelse för livskraften och konkurrenskraften i hela Finland är stor – mer än halva omsättningen på Helsingforsbörsen kommer från företag som har sitt säte i Kägeludden. Området har en stark startup-kultur och Aalto-universitetets välrenommerade vetenskaps- och forskningssamfund ligger där. Ett otal välkända börsbolag har sitt huvudkontor i Kägeludden, såsom Fortum, Kone, Neste, Valmet, Tieto, Microsoft och Rovio.

Såväl Otnäs som Kägeludden genomgår som bäst en kraftig förnyelse och växer samtidigt samman. Området utvecklas som ett internationellt företags-, forsknings- och innovationsområde där man i framtiden också bor med tillgång till god service.

Rovion pääkonttori sijaitsee Keilaniemessä. Kuva: Heidi-Hanna Karhu
Rovios huvudkontor i Kägeludden. Foto: Heidi-Hanna Karhu

En viktig faktor för utvecklingen har varit metron som förenar områdena med varandra och med Esbo och huvudstadsregionen. I framtiden kommer området att vara en viktig knutpunkt för spårbunden trafik, när snabbspårvägen Spår-Jokern mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleder trafiken. Spår-Jokerns ändhållplats ligger i Kägeludden. I Otnäs har Spår-Jokern tre hållplatser.

Kägeludden bevaras även framgent som arbetsplatsområde, men området blir mångsidigare med bostäder och service. För närvarande bor det i huvudsak studenter i Otnäs, i Kägeludden finns inga bostäder alls.

Aaltoyliopiston metroasema. Kuva: Jyrki Vesa
Aalto-universitetets metrostation. Foto: Jyrki Vesa

"Kägeludden är Finlands viktigaste företagsområde. Metron och Spår-Jokern samt Aalto-universitetet alldeles intill ger utomordentliga utgångspunkter för utveckling av det. Området har ovanligt goda förutsättningar att locka internationell kompetens samt internationella investeringar och företag till Esbo. Målet är att utveckla Kägeludden till en levande stadsdel där man också bor med tillgång till god service", säger Olli Isotalo, teknisk direktör.

Höga torn och stadsliv till Kägeludden

Metron har redan förändrat miljön i Kägeludden en hel del. Området förändras i och med byggandet av kontor och bostäder under de närmaste åren till en tätare, mer levande och attraktivare stadsmiljö. Kägeludden utvecklas och byggs med investeringar om totalt cirka en miljard euro.

Trafiken på Ring 1 flyttas till en tunnel 2019. Ovanpå tunneln mellan Hagalund och Kägeludden byggs en park. I området kommer det att byggas fyra runda bostadtornhus, den högsta med 40 våningar.  Bygget av det första tornhuset påbörjas när Ring 1-tunneln blivit färdig.

Som ett nytt landmärke på Kägeluddens strand planeras ett nytt 158 meter högt kontors- och hotelltorn. Tornets nedre våningar kommer att inrymma kongress-, restaurang- och kafélokaler riktade mot Strandpromenaden. Målet är att kontors- och hotelltornet blir klart 2022.

Havainnekuvassa Keilaniemi. Kuva: Arkkitehtitoimisto SARC
Kägeludden. Illustration: SARC Architects

Strandzonen utvecklas brett. Framför Kägeluddens strand finns en planreservation för en högklassig restaurangpaviljong. Framför Kägelstrandparken kommer det att byggas mer och mångsidigt, bland annat bostäder.

Fortums tidigare huvudkontorstorn renoveras till moderna kontorslokaler. På tornets topp planeras en utsiktsrestaurang. På Kägeludden planeras också Keilalahti Tower med kontor, hotell och bostäder.

Alla spår leder till Kägeludden

Tack vare metron är det betydligt lättare att nå Kägeludden än tidigare. I framtiden sträcker sig också Spår-Jokern till Kägeludden. Spår-Jokerns ändhållplats ligger intill Kägeluddens metrostation.

Omgivningarna till ändhållplatsen utvecklas kraftigt. Intill hållplatsen planeras 40 000 våningskvadratmeter byggande – kontorslokaler och bostäder. Det är lätt för passagerarna att förflytta sig från Spår-Jokerns hållplats genom en tunnel direkt till Kägeluddens metrostation eller längs en ny högklassig gång- och cykelväg under Björnsövägen till Otnäs. Björnsövägen mellan Otnäs och Kägeludden byggs till en parkliknande gata som passar in i stadsmiljön och som förenar Otnäs och Kägeludden med varandra.

Havainnekuvassa Raide-Jokeri. Kuva: Hanna Kiema
Spår-Jokern. Illustration: Hanna Kiema

Internationella Otnäs förnyas till ett mångsidigt stadsområde

Otnäs förnyas kraftigt. Området utvecklas mot en stadslik struktur med respekt för de byggnader som arkitekten Alvar Aalto ritat. Metron började trafikera i november 2017 och Aalto-universitetets nya moderna campusområde byggs i områdets mitt, dit universitetets alla kärnverksamheter lokaliseras från och med 2021. Den största delen av det stora campusområdet färdigställs under 2018.

Den centrala byggnaden i campus är Väre som kommer att utnyttjas av Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Utöver Aalto-universitetets verksamheter inrymmer byggnaden det nya metrocentrumet inklusive service. Väre är ett av de största byggprojekten i Otnäs genom tiderna. Undervisningen i den nya byggnaden inleds hösten 2018.

Även Handelshögskolan ska få en ny byggnad i Otnäs. Verksamheten i Tölö campus flyttar i början av 2019 till en byggnad som reser sig på Marvägen 13. Den nyrenoverade Dipoli har fått ett nytt tjusigt liv som Aalto-universitetets huvudbyggnad.

Aalto-universitetets biblioteksbyggnad, ritad av Alvar Aalto och färdigställd 1970, är centralt beläget i Otnäs och har renoverats till ett modernt inlärningscentrum. Tekniska högskolans tidigare huvudbyggnad på Otsvängen 1 har byggts om och omvandlats till Kandidatcentrum.

Aalto-yliopiston oppimiskeskus. Kuva: Tuomas Uusheimo
Aalto-universitetets inlärningscentrum. Foto: Tuomas Uusheimo

Aktörer i världsklass

Aalto-universitetets campusområde har utvecklats till en unik koncentration för samarbete. Det öppna, experimentorienterade och samarbetsstödjande ekosystemet lockar studerande, forskare, lärare, annan personal och partner från alla håll i världen. På campuset finns ett av Europas största tillväxtföretagscentra, A Grid. I centret kommer också bland annat europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdaccelerator och FN:s första innovations- och tekniklaboratorium att påbörja sin verksamhet.

I Otnäs södra del, på gränsen mellan Otnäs och Kägeludden, planeras bostäder. På detta sätt kopplas områdena funktionellt till varandra och bildar en ny slags även internationellt intressant boendemiljö i området mellan Aalto-universitetets vetenskaps- och forskningssamfund och Kägeluddens företag. Målet är att skapa levande stadsmiljö, där boende, arbetsplatser och service samt utomordentliga kollektivtrafikförbindelser förenas.

På Gräns- och sjöbevakningsskolans tidigare tomt, Geologiska forskningscentralens gamla tomt, tomten Betongblandargränden 2–5 samt Stenkarlsstrandens område byggs ett tätt och urbant bostadsområde. I bostadshusens nedre våningar planeras lokaler för service och startup-verksamhet.

Havainnekuvassa Otaniemi vuonna 2030. Kuva: A-Konsultit
Otnäs i 2030. Illustration: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

Espoo Innovation Garden som bäst

Otnäs-Kägeludden är hjärtat i Espoo Innovation Garden som erbjuder en fruktbar jordmån för innovationer och företagande. I närheten av Aalto-universitetets station i Otnäs pågår ett unikt geovärmeprojekt. Företaget St1 borrar ett sju kilometer djupt hål i berggrunden i Otnäs. Hålet är det djupaste någonsin i Finland. Målet med projektet är att bygga Finlands första geotermiska kraftverk i industriell skala. Kraftverket väntas uppnå en maximieffekt på 40 megawatt, och det producerar helt utsläppsfri geovärme.

På Aalto-campuset studerar också gymnasieelever i olika lokaler i universitetet. Metron gör det möjligt att erbjuda inlärning som en mångsidig tjänst – inte bara i en enda bestämd skolbyggnad utan med effektivare lokalutnyttjande.