Outi Pieski: Čuolmmadit

  • Dela på Facebook
  • TwitterX

Outi Pieski (f. 1973) har blivit känd för sina varsamt effektfulla installationer och sina detaljrika målningar, ofta med utgångspunkt i aktuella teman. Pieski har samisk bakgrund och behandlar i sina verk främst just frågor med anknytning till den samiska kulturen. Centrala motiv i hennes konst är därför samernas historia och framtid, ursprungsfolkens rättigheter, naturrelationen och hållbar utveckling. Utmärkande för Pieskis arbete är en stark vilja att påverka, och hon försöker skapa förändring också via olika samarbetsproduktioner.

Utställningens namn, Čuolmmadit, är nordsamiska och betyder ”knyta många knutar”. Namnet refererar dels till installationen med knutna trådar som breder ut sig i utställningslokalen, dels till samisk hantverksteknik som Pieski använder i många verk. Användning av former, färger och metoder från traditionellt samiskt hantverk kräver sådana färdigheter som fallit i glömska i och med kolonisationen, samtidigt som det skapar möjligheter att utforska och levandegöra den egna kulturen.

Utställningen ingår i det pris som Pieski 2017 tilldelades av Finlands Konstakademi, som också är medproducent för utställningen.

Finlands konstakademis pris utdelas till en finländsk konstnär som är på toppen i sitt skapande och vars produktion förtjänar större synlighet och erkännande. Ett viktigt kriterium är också att konstnären som belönas väcker intresse internationellt. Priset utdelades för första gången år 2013 till Tuomas A. Laitinen och 2015 till Camilla Vuorenmaa. Priset förverkligas i samarbete med EMMA – Esbo moderna konstmuseum via en publikation samt en soloutställning.

Utställningen fortsätter från EMMA till Uleåborgs konstmuseum. 

Info och plats

Tid

on 12.9.2018 - sö 6.1.2019

Plats

EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Flitarvägen 5