På jakt efter ett drömjobb – Navigatorhuset hjälper unga att hitta sin väg

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.11.2019 kl. 11.34

I Esbo ligger fokus för kampanjen Periksen unelmaduuni på Ohjaamotalo för unga där alla under 30 år får tips och stöd i olika livssituationer. I Ohjaamotalo kan man söka råd för kartläggning av studiemöjligheter och yrkesval, jobbsökning och utkomst, boende och ekonomihantering samt för välbefinnande och fritidsintressen. Över 60 olika experter arbetar i Ohjaamotalo som stöd för de unga.

I kampanjvideon funderar Peris tillsammans med ungdomar på karriäralternativ som lämpar sig för dem och ger de unga vägledning i att bekanta sig med nya branscher på verkstäder. På så sätt får de unga verktyg för studier och arbetsliv.

”Peris har en fantastiskt fördomsfri inställning till olika branscher, och vi hoppas att många unga hittar sådant som intresserar dem och Navigatorhusets tjänster via kampanjen”, säger Tero Luukkonen, som ansvarar för Ohjaamotalos verksamhet.  

Konkreta åtgärder för att främja sysselsättningen bland unga

I Esbo stads strategi, det vill säga Berättelsen om Esbo har det satts som mål att sysselsättningsgraden ska stiga till 75 procent och arbetslösheten sjunka till fem procent. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att öka sysselsättningen bland ungdomar. Ungdomsarbetslösheten har minskat i Esbo, men det finns ännu saker kvar att göra.

Dessutom håller regeringen på att stärka kommunernas ansvar att anordna sysselsättningstjänster. Lösningen genomförs genom kommunförsök inom sysselsättning, som Esbo stad förbereder sig på att söka till. Ansvaret för målgruppens sysselsättningstjänster överförs från staten till de städer som deltar i försöket. Målgruppen för försöken är bland annat invandrare och alla personer under 30 år. För närvarande pågår i Esbo ett arbete för att stärka sysselsättningstjänsterna för unga. Det ekosystem för unga som håller på att utvecklas bygger på Esbo stads olika sektorer, samarbetspartner och företag.

”Vi svarar på regeringens utmaning genom att kombinera resurserna på ett mer sektorsövergripande sätt än tidigare. För att främja sysselsättningen bland unga behöver vi samarbete mellan många aktörer, eftersom det är svårt för någon att lyckas ensam. Genom samarbete får vi mer genomslagskraft och bättre tjänster för unga”, konstaterar utvecklingschef Sanna Lindholm från Esbo stad, som är med om att bygga upp ekosystemet för unga. 

Av det belopp som de organisationer som deltar i kampanjen Periksen unelmaduuni betalar placeras 1 000 euro per organisation direkt i främjandet av sysselsättningen bland unga. Placeringen genomförs via Work Pilots som erbjuder kortjobb för unga. Work Pilots köper arbetstimmar för unga via sin applikation. Sportspot Oy ansvarar för genomförandet av kampanjen.

Mer information om Ohjaamotalo

Tero Luukkonen
chef för lokala ungdomstjänster
tfn 050 321 3813
tero.luukkonen@esbo.fi

Mer information om främjandet av sysselsättningstjänster för unga

Sanna Lindholm
utvecklingschef
tfn 043 825 1878
sanna.lindholm@esbo.fi

Mer information om Esbo stads deltagande i kampanjen Periksen unelmaduuni

Mari Ala-Mikkula
marknadsförings - och kommunikationschef
tfn 043 826 7495
mari.ala-mikkula@esbo.fi