Pärlor i Esbos natur – fotoutställning i Naturens hus Villa Elfvik

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

På utställningen visas bilder från Centralparken och andra naturobjekt i Esbo. Bilderna deltog i en naturfototävling som Esbo miljöförening ordnade. På utställningen presenteras också fotografier och en karta över de områden som planeras ingå i en nationalstadspark i Esbo.

Finlands naturskyddsförbund valde till ära av jubileumsåret Finland 100 Esbo centralpark till en av Finlands hundra naturpärlor. Esbo miljöförening ordnade år 2017 en naturfotograferingstävling där Centralparken hade en egen serie.

Syftet med tävlingen Pärlor i Esbos natur var att göra naturen i Esbo känd och att uppmuntra invånarna att ge sig ut i naturen och att presentera sina favoritställen. På utställningen visas 34 bilder på landskap, växter och djur i Esbo under olika årstider.

På utställningen presenteras också nationalstadsparken som planeras i Esbo. Parken ska omfatta området kring Esboåns avrinningsområde från kusten till Långträsk och Klappträsk samt längs Glomsån till Bodom träsk och Grundträsk. Utöver naturen i området presenterar fotografierna också kulturbyggnader som finns i Esbo centrum och i området längs Esboån.

Syftet med stadsparken är att säkra att Esboåns naturhelhet bevaras till invånarnas förfogande som en del av det historiskt värdefulla kulturlandskapet. Dessutom vill man skapa ramar för att utveckla området. Förslaget har gjorts av Pro Esboå rf och Kirkkojärvi Takaisin ry.

Naturens hus Villa Elfvik är öppet mån–fre kl. 9–16 och lör–sön kl. 10–16. Café Elfvik är öppet på veckosluten samtidigt som Naturens hus. Det är fritt inträde till Naturens hus.

Info och plats

Tid

on 26.6.2019 kl 9.00 - on 21.8.2019 kl 16.00

Plats

Naturens hus Villa Elfvik

Arrangör

Esbo miljöföreningen rf och Pro Esboå rf

Kontaktuppgifter

09 816 54400

villaelfvik@esbo.fi

Pris, euro

0