Påverka hur Esbos näridrottsplatser och friluftslederna utvecklas

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26.3.2019 kl. 9.30

Juoksijat polulla

Svara på enkäten och påverka hur Esbos näridrottsplatser utvecklas

Esbo stads stadsteknikcentral och idrotts- och ungdomstjänster utarbetar för tillfället ett program för näridrottsplatser med en plan för stadens näridrottsplatser för åren 2019–2028. Näridrottsplatserna är uteidrottsplatser som invånarna kan använda gratis året runt och som ligger nära invånarna.

Genom att svara på webbenkäten ger du viktig information om användningen av näridrottsplatser. Dessutom kan du påverka hur de utvecklas. Svaren beaktas i programmet för näridrottsplatser i Esbo som blir färdig sommaren 2019. Det kommer också att innehålla en sammanfattning av resultaten av invånarenkäten. Programmet publiceras på stadens webbplats hösten 2019.

Svara på enkäten. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Svarstiden slutar 15.4.2019.

Påverka utvecklingen av friluftslederna i Esbo

Stadsteknikcentralen vid Esbo stad håller på att göra programmet Friluftsleder i hemtrakten. I programmet synar vi nuläget, kartlägger behoven och lägger fram ett långsiktigt program för byggande av nya friluftsleder.

Genom att svara på enkäten på webben kan du påverka utvecklingen av friluftslederna i Esbo. Vi använder svaren i enkäten när vi gör programmet Friluftsleder i hemtrakten. Svaren i enkäten och det färdiga programmet kommer att presenteras hösten 2019.

Svara på enkäten. Det tar cirka 15 minuter. Enkäten är öppen till 15.04.0219