Personer med funktionsnedsättning bor individuellt i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.9.2018 kl. 13.45

Esbo stad ordnar lördagen den 15 september 2018 ett rejält informationspaket om olika slags boende och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning har rätt till ett eget hem och till det stöd du behöver i hemmet. Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas individuella lösningar. Det betonar social- och hälsovårdsministeriet i ett principbeslut och Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd i sina riktlinjer.

Staden satsar i synnerhet på stött boende. Du bor i en bostad som du äger eller hyr och får där det stöd du behöver.

En egen bostad kan vara aktuell för dig som håller på att bli vuxen. Under livets gång växlar behoven och ibland kan det vara ändamålsenligt att byta boendeform. När du flyttar till din första egna bostad eller till en ny boendeform, kan boendeträningen hjälpa dig att öva vardagliga bestyr och god praxis.

I Esbo ordnas lördagen den 15 september 2018 en mässa där boende för personer med funktionsnedsättning presenteras. Vad är stött boende? Hurdana boendeformer erbjuds? När är boendeträning nyttig? I mässan deltar experter från Esbo stads handikappservice, andra aktörer i branschen och personer med funktionsnedsättning som berättar om hur de har valt att bo. Välkommen!

”Jag vill tacka personalen på Esbo stads handikappservice för utmärkta tjänster som fungerar. Vid behov har jag fått tjänster i mitt hem och bemötandet har varit äkta och medmänskligt. Som klient hos handikappservicen har jag fått de tjänster jag behöver för att underlätta min livssituation. Ett varmt tack för er smidiga och sakkunniga hjälp!” (Respons som Esbo stads handikappservice har mottagit)

Boende för personer med funktionsnedsättning

Tid: 15.9.2018 kl. 10–16
Plats: Fullmäktigegården i Esbo (Esbogatan 5)

Aktörer som verkar i Esbo presenterar sig. För personer med funktionsnedsättning och för deras anhöriga ordnas återkommande informationsinslag om boende.

I mässan deltar Aspa service Ab, Espoon kehitysvammatuki ry, Esbo stads ombud för personer med funktionsnedsättning, Esbo stads handikappservice, Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr, Riento-erikoispyörä, Stiftelsen Rinnehemmet sr och KVPS Tukena Oy.

Program:

kl. 10.00–10.15 Öppningsord, stadens program för boende för funktionsnedsatta. Handikappservicens chef Anu Autio

klo 10.15–10.25 Hälsningsord av Espoon kehitysvammatuki ry

kl. 11, 13 och 15 Samma informationsinslag (15 minuter) av aktörerna ordnas tre gånger.

Välkommen!