Pilotförsök: Matfostran hjälper familjerna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-06-2021 kl. 15.51

I pilotförsöket förkovras barnfamiljernas kunskaper om näringsrik och hälsosam mat och hur man skaffar och lagar den.  Försöket genomförs av socialtjänster för vuxna i samarbete med Venner Oy som sysslar med matfostran och Indcare Oy som säljer socialtjänster. Försöket ingår i Esbo stads åtgärdsprogram för förebyggande av fattigdom bland barnfamiljer.

Familjerna lär sig att kocka näringsrikt, miljövänligt och ekonomiskt. Ett långsiktigt mål är att stödja familjernas välfärd, delaktighet och hushållning. .   

”Minskningen av fattigdom bland barnfamiljer kräver att många aktörer samarbetar över sektorsgränserna. Detta försök är ett bra exempel på ett nytt samarbete som stöder barnfamiljerna i deras vardag och ökar alla familjemedlemmars delaktighet och färdigheter. Jag ser fram emot familjernas respons”, säger Tapio Nieminen, chef för vuxensocialtjänsterna.

Familjerna stärks

I försöket deltar familjer som består av 4–6 personer. De får två gånger en matlåda av Venner Oy. I lådan finns allt som behövs för en veckas huvudmåltider och mellanmål samt frukt, enkla recept och D-vitaminpreparat av märket Sana-sol. Dessutom får familjerna en kockkurs på webben med mångsidiga receptvideor och kunskap om rätt mat. Familjen kan vid behov få ytterligare handledning.

”Venner Oy:s koncept för matfostran är i sig effektfullt – det ökar bevisligen familjens kunskaper och färdigheter. Recepten kan familjen fortsätta med. Vårt koncept har nu fogats till den service som klienterna redan får, så det är intressant att se dess konsekvenser för vårt koncept”, säger Emilia Järvinen från Venner Oy.

Projektet sammanfogas med det övriga stödet för barnfamiljerna. Man vill stödja familjernas livskontroll inom olika delområden. Samarbetets verkningar undersöks ur både klientens och handledarens synvinkel.

”Pilotprojektet ger oss vid sidan av vår egen kompetens nya sätt att främja såväl hälsa som delaktighet och funktionsförmåga”, konstaterar Nina Mouhu från Indcare Oy.

Läs mer om åtgärdsprogrammet för att minska fattigdom bland barnfamiljer

Mer information

Esbo stad
chefen för socialtjänster för vuxna Tapio Nieminen, tapio.e.nieminen@esbo.fi, tfn 050 328 6764

Venner Oy
Emilia Järvinen, emilia@venner.fi, tfn 050 560 6086, venner.fi

Indcare Oy
Nina Mouhu, servicechef, nina.mouhu@indcare.fi, tfn 050 430 0080, indcare.fi