Planeringen av Hagalunds fotbollsstadion framskrider i snabb takt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-12-2019 kl. 17.24

Planeringen av ett fotbollsstadion i Hagalunds idrottspark framskrider. En ändring av detaljplanen görs för norra delen av idrottsparken. Programmet för deltagande och bedömning som gäller ändringen är framlagt 16.12.2019–20.1.2020. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga stadion och utveckla idrottsparken i allmänhet.

Stadsstyrelsen beslutade 17.6.2019 att Esbo stad ansvarar för projektet för Hagalunds fotbollsstadion och att planeringen av stadion ska framskrida snabbt.

”Målet är att i enlighet med stadsstyrelsens beslut avancera så snabbt som möjligt. Avsikten är att finansieringen ska skötas med intäkter från markförsäljning i området”, konstaterar tekniska direktören Olli Isotalo.

Hagalunds fotbollsstadion kommer att ha 6 000 åskådarplatser. I anslutning till stadion kommer det att finnas idrottslokaler, bostäder och eventuellt ett hotell. I norra delen av idrottsparken planeras också utomhusplaner. Vid planeringen av området bereder man sig också på en mångaktivitetshall. Parkeringsplatserna i området placeras under stadion.

Invånarnas önskemål och idéer som utgångspunkt för planeringsarbetet  

Visionen för idrottsparkens framtid har planerats tillsammans med parkens användare och invånarna.  Invånarmötena har gett värdefullt material för det fortsatta arbetet.

Nästa informations- och diskussionsmöte om utvecklingen av området ordnas i gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio (Flitarvägen 5) 9.1.2020 kl. 17.30. På mötet presenteras bland annat tre olika alternativ för placering av stadion och andra byggnader. Du kan också se de olika alternativen på Tapiolan jalkapallostadion, 210807 (på finska).