Politisk åsiktsyttring kan påverka småbarnspedagogikens verksamhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23.4.2018 kl. 14.12

Finlands Närvårdar- och Primärskötarförbund SuPer, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Tehy samt Fackorganisationen för högutbildade inom det sociala området Talentia kommer att anordna en politisk åsiktsyttring i kommunerna i huvudstadsregionen onsdagen 25.4.2018. Småbarnspedagoger inom den offentliga och den privata sektorn som tillhör de ovannämnda förbunden marscherar då ut från sina arbetsplatser kl. 12-18. Åsiktsyttringen hänger ihop med behandlingen av lagpropositionen till lagen om småbarnspedagogik i riksdagen. Medlemmarna i OAJ deltar inte i åsiktsyttringen.

Hur detta påverkar den svenska småbarnspedagogikens verksamhet i Esbo kommer att utredas i början av veckan och förmännen för de olika enheterna inom småbarnspedagogiken kommer att informera om saken genast när man vet närmare.

Mer info ges av förmannen på respektive enhet inom småbarnspedagogiken.