Problem i Kajons persontransporter torsdag 14.3.

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14.3.2019 kl. 12.09

Uppdatering kl. 15.39: Kajon meddelar att problemen nu är över. Idag kan det ännu förekomma fördröjningar – följ i så fall anvisningarna i vårt tidigare meddelande.

* * *

I de av Esbo stads persontransporter som Kajon Oy ansvarar för förekommer allvarliga problem i dag torsdag 14.3.2019. Orsaken är ett serviceavbrott hos Kajons nätoperatör.

Därför finns det en risk för att en stor del av Kajons skolskjutsar, skjutsar inom småbarnspedagogiken och skjutsar av personer med funktionsnedsättning och äldre ställs in helt. Också en del av skolskjutsarna på morgonen har uppenbarligen blivit oskötta.

För tillfället har vi inte information om hur lång tid störningen varar.

Esbo stad ber vårdnadshavare och anhöriga skjutsa klienterna under torsdagen själva, om det bara är möjligt.

Om skolan har taxikort, kan skolelevernas taxiresor från skolan till hemmet betalas med dem. Om Kajon inte klarar av att ordna skjutsen, kan man beställa en taxi för klienten hos Lähitaksi.

Kajon ersätter i efterhand kostnaderna som förorsakats klienterna. Taxikvittona kan skickas till Esbo stads logistik – bifoga uppgifterna om klienten och ett kontonummer för betalning av ersättningen:

Logistik
Persontransporter
'Kajon'
PB 620
02070 ESBO STAD

Ytterligare upplysningar:

Kajon Oy, servicenummer: 050 313 3513 (lokalnätsavgift) eller e-post: palaute@kajon.fi