Problem med skolskjutsarnas tidtabeller i en del av Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.8.2018 kl. 16.30

I Esbo stads skolskjutsar har det i början av läsåret förekommit allvarliga förseningar särskilt i Esbo centrum och norra Esbo samt i skolorna Postipuun koulu och Kilonpuiston koulu, som omfattas av Taxia Oy:s tjänster. Därför har Taxias telefontjänst rusning. Staden har bett transportbolaget lämna en utredning och åtgärda problemen snarast möjligt.

Vårdnadshavarna kan meddela fel vid skolskjutsar till Esbo stads kundservice på numret 09 816 34300 eller per e-post till adressen info@espoo.fi.

Bakgrunden till varje reklamation utreds

Esbo stad förhåller sig allvarlig till alla fel som gäller stadens tjänster. Esbo stads logistik, som svarar för alla stadens persontransporter, följer kontinuerligt reklamationerna och hur transportföretagen reagerar på dem. Staden utreder för varje reklamation vad felet berott på och förutsätter att verksamheten genast korrigeras.

Skolskjutsarna har i huvudsak löpt bra i Esbo i början av läsåret. Dagligen skjutsas 816 barn, och reklamationerna har gällt 0,63 procent av skjutsarna. I största delen är det fråga om tidtabellsproblem: barn har hämtats eller förts för sent, blivit helt och hållet ohämtade eller förts för tidigt. Utöver Taxia har det hänt fel också åt ett annat transportföretag, Kajon Oy.

Det har hittills inträffat två allvarliga fel, båda åt Taxia. I det första fallet lämnade chauffören av ett utvecklingsstört barn som måste tas emot utan att försäkra sig om att föräldrarna tar emot barnet. I det andra fallet blev ett utvecklingsstört barn som självständigt åker skolskjuts helt och hållet ohämtat, och modern som råkade vara hemma förde själv barnet till skolan.

– Jag är ledsen för det inträffade. Målet är att det inte ska hända några fel alls, i synnerhet inte allvarliga. Början av läsåret är alltid en utmanande tid med skjutsarna eftersom rutterna och klienterna är nya och skolornas läsordningar ännu ändras under de första veckorna. Vi samarbetar intensivt med skolorna också för att läsordningarna i fortsättningen ska kunna fastställas tidigare, berättar Esbo stads logistikdirektör Kari Sirviö.

Upplysningar

logistikdirektör Kari Sirviö, tfn 050 581 0906, kari.sirvio@esbo.fi