Rådgivningen Aurora stängs tills vidare

20.11.2017 kl. 10.37

På grund av den vattenskada som inträffat i rådgivningen Aurora kommer rådgivningen att vara stängd tills vidare. Det tar mellan tre och sex månader att reparera vattenskadan. Vi blir tvungna att flytta verksamheten i rådgivningen Aurora till fyra olika ställen. Vi betjänar er på följande rådgivningar:

Vi kontaktar varje klient antingen per telefon eller med ett textmeddelande, där vi informerar till vilken av dessa fyra rådgivningar vi har flyttat klientrelationen.

Öppna rådgivningen
Den öppna rådgivningen hålls tisdagar kl. 8–10 vid rådgivningen i Bemböle.

Rådgivningsläkare
Rådgivningsläkarens mottagning finns vid rådgivningen i Bemböle, liksom grupprådgivningen som är avsedd för 6 månader gamla babyer.

Familjeträning
Familjeträningarna hålls på de tidigare överenskomna tiderna vid rådgivningen i Bemböle.

Influensavaccinering
Bokade tider för influensavaccinering sköts vid rådgivningen i Bemböle.

Vi öppnar på nytt rådgivningen i Bemböle som stängdes för ett år sedan. Den är öppen medan renoveringen pågår i rådgivningen Aurora.

Vi beklagar de besvär och olägenheter som situationen förorsakar.

Mer information
avdelningsskötare Anni Paaskoski, tfn 043 824 5352
chefen för rådgivningsverksamheten Piia Niemi-Mustonen, tfn 050 344 4583
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi