Reglerna för odlingsområden förnyas

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
1.10.2019 kl. 14.22

Vadelma

Utkastet till regler kan kommenteras med hjälp av enkäten nedan fram till den 15 oktober 2019. Utifrån responsen och ändringsförslagen som fås via enkäten planeras en verkstad som hålls den 5 november 2019 i Fullmäktigehusets kafé (anmälan i slutet av enkäten). 

Målet är att de nya reglerna ska finnas hos tekniska nämnden för godkännande i januari 2020 och träda i kraft genast. 2020 är ett övergångsår under vilket odlarna ska ändra odlingslotten till att motsvara de nya reglerna. 
 
Genom att förnya reglerna för odlingsområden eftersträvas ett enhetligt utseende och en enhetlig verksamhetskultur på alla odlingsområden i huvudstadsregionen. Utkastet till nya regler beaktar skyldigheter som härrör från bland annat ordningslagen och andra lagar samt respons som odlare har lämnat. Målet är enhetlighet och ett jämlikt bemötande av alla odlare.

Svara på frågeformuläret