Reparationerna efter branden i Kalajärvi servicecentral har påbörjats

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
4.6.2019 kl. 11.44

Reparationerna av brandskadorna vid Kalajärvi servicecentral har påbörjats. En brand uppstod i Ruskahuset på kvällen måndagen den 29 april. Branden började på tandkliniken. I huset verkar flera av Esbo stads tjänster, såsom Kalajärvi hälsostation, tandklinik och rådgivningsbyrå samt ett bibliotek och en servicepunkt.

Lägesrapport 4.6

Tandkliniken vid Kalajärvi servicecentral har varit stängd från 29.4. Reparationen av lokalerna påbörjades genast efter släckningsarbetena enligt rapporten över brandskador. I fastigheten görs följande reparationer under sommaren: restaurering av tandklinikens instrumentrum och förråd samt reparation av rök- och sotskador och en pelare i vänthall 2.

Reparationer görs förutom på tandkliniken också i hälsostationens, hemvårdens och rådgivningsbyråns lokaler. Dessa lokaler repareras på grund av rök- och sotskador. Luktproblemen i hela servicecentralen åtgärdas.

Arbetena har påbörjats vecka 18. Reparationerna uppskattas vara färdiga i början av hösten. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter på grund av reparationerna.

Vi betjänar på andra serviceställen

Kalajärvi hälsostations tjänster har överförts till hälsostationen Samaria och tandklinikens mottagningar har flyttats till andra tandkliniker. Vi kontaktar personligen alla klienter som har bokat tid.

Lokalerna vid Kalajärvi rådgivningsbyrå har öppet som normalt från måndag 12.8.2019.

Esbo stads servicepunkt betjänar som vanligt.

Kalajärvi bibliotek är öppet som vanligt.

****
Nyheten har uppdaterats 9.8. kl. 14.30.