Res hållbart – vägen till en bättre värld

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Känner du, liksom så många av oss, skuld över flygresor? Är långresor över huvud taget längre möjliga i framtiden när målet är att begränsa klimatuppvärmningen till mindre än 1,5 grader?

Eller kunde resande vara en del av lösningarna när det gäller att bygga en jämställd värld och att anpassa vår verksamhet till naturens hållbarhet? Vad betyder hållbart resande?

Rauni och Helena Varkias oljemålningar leder oss tillsammans med vetenskapliga postrar från studerande av hållbar utveckling vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu in i en värld där vi kan resa hållbart.

Studerande inom hållbar utveckling har funderat över frågor som gäller ansvarsfullt resande. De har skapat affischer för utställningen om kultur- och naturresande, resandets klimatverkningar, frivilligarbete och logistik som anknyter till resande samt den ekonomiska betydelsen av hållbart resande.

Rauni och Helena Varkias målningar visualiserar upplevelser som resande skapar. Oljemålningarna föreställer djur, detaljer i naturen samt natur- och kulturlandskap. Naturresande kan också bidra till att skydda naturen om man med hjälp av inkomster som resenärer medför kan skydda områdena.

Naturens hus Villa Elfvik är öppet mån–fre kl. 9–15 och sön kl. 10–16 samt på självständighetsdagen tors 6.12 och på nyårsdagen tis 1.1 kl. 10–16. Stängt under julhelgen 24–26.12.2018. Café Elfvik är öppet söndagar och helger som infaller under vardagar samtidigt som huset. Fritt inträde till Naturens hus och utställningen.

Info och plats

Tid

to 6.12.2018 kl 9.00 - sö 3.2.2019 kl 16.00

Plats

Naturens hus Villa Elfvik

Kontaktuppgifter

09 816 54400

villaelfvik@esbo.fi

Ytterligare information; pris, biljettförsäljning

Fritt inträde.