Rest In Peace, ungdomarnas egen utställning i KAMU 15.5.-2.9.2018

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.5.2018 kl. 15.05

Hur ser de unga på händelserna som skedde för hundra år sedan? Hurudana känslor, tankar och funderingar väcker inbördeskriget hos de unga? Esbo stadsmuseums och stadens tjänster för ungdomar gjorde ett samarbetsprojekt, där man inspirerade ungdomslokalernas ungdomar att bearbeta de känslor som inbördeskriget väckte. Ungdomarnas utställning Rest In Peace finns att beskåda i KAMUs Aula 15.5.-2.9.2018. Det är fritt inträde till KAMUs Aula.

I de filmer som Köklax och Karamalmens ungdomslokaler och Gräsas handarbetscentrums klubbar har gjort, behandlas kriget och de känslor kriget väcker ur ett nutidsperspektiv. Ungdomarna har behandlat ämnet med med humor, landskapet och hälsan som teman. Med hjälp av ungdomsledarna har ungdomarna gjort en miniatyrmodell, en videofilm och handarbeten. Ungdomarnas utställningen är den tredje i ordningen av de samarbetsprojekt som Esbo stadsmuseum och stadens tjänster för ungdomar har gjort tillsammans. Samarbetet har pågått sen år 2015 och stadens tjänster för ungdomar har koordinerat projekten.  Utställningen Rest In Peace är en del av ungdomssamarbetet som Esbo stadsmuseum har gjort i samband med Esbo i inbördeskriget -projektet.

Esbo stadsmuseums samarbete med Stadens tjänster för ungdomar hämtar med sig nya publiker till museet. De unga besöker museet med sina skolgrupper, men mer sällan på fritiden. För de unga har projektet medfört betydelsefulla möten med svåra teman i historien: ”Vi gjorde den här videon för att vi tycker att inbördeskriget är både en intressant och viktig händelse. Vi vill visa att vi bryr oss om det faktum att vissa människor var tvungna att strida mot sina egna landsmän”, berättar ungdomarna från Köklax ungdomslokals digiklubb.

Rest In Peace 15.5.-2.9.2018
KAMUs Aula
Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5
Ti, to 11-18, ons, fre 11-19, lö-sö 11-17