Riklig respons på metrons matartrafik

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25.1.2018 kl. 10.44

Nuoret nousevat bussiin

Staden har fått in rikligt med respons på omläggningen av busslinjerna i södra Esbo och på metrons matartrafik. All inkommen respons har skickats vidare för kännedom till Helsingforsregionens trafik HRT, som har ansvar för planeringen och ordnandet av kollektivtrafiken samt för informationen till resenärer.

Busstrafiken i södra Esbo förnyades 3 januari, då bussarna förvandlades till matartrafik till metron. Förändringarna har lett till mycket respons på bland annat förlängda restider. Vi tackar för all respons vi fått!

All respons har skickats för kännedom till HRT, som han ansvar för att ordna kollektivtrafiken. För att responsen ska nå HRT så snabbt som möjligt lönar det sig att skicka den direkt via HRT:s e-responssystem.

Busslinjerna ändras vid behov

HRT utreder för närvarande hurdana ändringar som borde göras i de nya busslinjerna, för att de ska betjäna resenärerna på bästa möjliga sätt. Utredningen bygger på uppgifter som samlats in om trafiken och på den respons som kommit in. HRT utför ändringarna i samarbete med Helsingfors stads trafikverk HST, som svarar för metrotrafiken, samt Esbo och Helsingfors städer.

HRT:s e-blankett för respons