Ring I får omväg på Kägeludden – ändringar i vändningsriktningar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14.3.2018 kl. 15.30

Ring I på Kägeludden I tar en omväg på området mellan Björnholmsvägen och Tapiolavägen från måndag kväll 12.3.2018. Omvägen går bredvid den nuvarande väglinjen och då den tas i bruk kan man inte vända till vänster från Ring I till Tapiolavägen och Teknikvägen. Omvägen tas i bruk för att man på området ska kunna bygga en ny väg. Genom den kommer trafiken på Ring I i framtiden att gå till en planskild anslutning och därifrån in i en tunnel.

Ring I flyttas till en omväg på en sträcka mellan området Björnholmsvägen och Tapiolavägen från måndag kväll 12.3.2018. Den nya omvägen går alldeles intill den nuvarande väglinjen, intill Gasums hus och på den delvis tidigare stängda Karlavägen. De båda vänstra körbanorna på Ring I vid Gasums hus är smalare än normalt.

I och med att omvägen tas i bruk är det förbjudet att vända från Ring I mot vänster västerifrån till Tapiolavägen och från öster mot Teknikvägen. Vändning från Ring I till höger mot dessa vägar förblir oförändrade. Körriktningarna från Tapiolavägen och Teknikvägen rakt och mot båda hållen till Ringvägen bibehålls tills vidare. Att köra över Ring I är emellertid något mer slingrande än förut och kräver noggrannhet av föraren.

Av säkerhetsskäl förbjuds det att vända till vänster från Ringvägen, eftersom grupperingsfilen inte ryms på korsningsområdet. Inte ens efter det att byggplatsen blivit helt färdig kommer man längre att kunna vända från Ringvägen mot vänster. Förändringarna har utmärkts mer detaljerat på kartan nedan.

Körriktningar från Ring I i korsningen av Tapiolavägen/Teknikvägen-Ring I:

Körriktningar från Ring I

Körriktningar från Tapiolavägen och Teknikvägen i korsningen av Tapiolavägen/ Teknikvägen-Ring I:

 Körriktningar från Tapiolavägen

Då det blir förbjudet att vänta till vänster från Ringvägen, kör man från Ringvägen österifrån mot Otnäs via trafikljuskorsningen vid Kalevalavägen eller genom att köra längs Björnholmsvägen till Otnäsvägen. På motsvarande sätt kör man Ringvägen västerut till Hagalund via trafikljuskorsningen vid Kalevalavägen eller via Västerledens anslutning till Tapiolavägen.

Omvägen på Ring I tas i bruk, för att den gamla väglinjen på Ring I på området mellan Björnholmsvägen och Tapiolavägen ska kunna rivas. På dess plats byggs ramper och körbanan på Ring I fördjupas i riktning mot den planskilda anslutningen Otasolmu, längs vilken Ring I går ner i tunneln. Det kommande arrangemanget med omvägar gäller tills rondellen blir färdig, fram till sommaren 2018, då den andra fasen i trafikarrangemangen inleds innan tunneln färdigställs.

Byggprojektet Ring I på Kägeludden genomförs 2016–2019 som ett samarbete mellan Esbo stad och Trafikverket. SRV svarar för genomförandet av entreprenaden . Mer informamation på finska:  www.espoo.fi/kehayksi.