Rusning på hälsostationernas tidsbokning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-07-2020 kl. 13.17

Bokningsnumret för Esbo stads hälsostationer får för stunden ta emot ovanligt många samtal. På grund av coronaepidemin avbokades många mottagningstider på våren och många Esbobor flyttade också själva fram sina mottagningstider. 

Under sommaren har efterfrågan på mottagningstider varit betydligt större än förr. I juli var antalet samtal till tidsbokningen på Esbo stads hälsostationer 80 procent större än under juli i fjol. Samtidigt har en del av personalen semester. Detta har gett upphov till överbelastning av telefontjänsterna.

”Vi beklagar situationen. Vi gör allt vi kan för att Esboborna ska få de hälsovårdstjänster de behöver. Alla som behöver brådskande vård har fått den hjälp de behöver under samma dag, alldeles som vanligtvis”, säger ledande överläkaren för Esbo stads hälsostationer Eila Erola.

Icke-brådskande ärenden

Om ditt ärende kan vänta, vänligen kontakta oss senare.  

Kom också ihåg att det räcker med ett enda samtal till numret för tidsbokning – ditt nummer sparas i vårt system och vi ringer upp dig så snart vi kan. Just nu kan du bli tvungen att vänta på återuppringning längre än normalt.

Brådskande ärenden

Om du har ett brådskande ärende, ring hälsostationernas tidsbokningsnummer. Ditt vårdbehov bedöms under samtalet och du får anvisningar för hemvård eller en mottagningstid.

  • Tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån–fre kl. 7–18.
  • Sms-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945
  • Jourhjälpen betjänar kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du har ens små symtom som tyder på coronaviruset, kontakta oss genast för ett coronavirustest. Symtomen är feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne, diarré eller magont utan annan uppenbar orsak.  Alla som har symtom testas.

  • Esbo stads coronarådgivning, tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18).  
  • Under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117

Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Mer information om coronavirusläget i Esbo finns på esbo.fi/coronaviruset.