Rv 1 Kyrkträsk: På fredag leds trafiken om till nya körfält på grund av översvämningsrisken

24.11.2017 kl. 11.45

På fredag leds trafiken i riktning mot Åbo om till nya körfält på Åbo motorväg vid Kyrkträsk i Esbo. Hastighetsbegränsningen på körfälten är fortfarande 60 km/h på grund av oavslutade arbeten.

Samtidigt flyttas körfälten i riktning mot Helsingfors längre norrut till sin tidigare sträckning. Hastighetsbegränsningen är 60 km/h.

De senaste dagarnas regnväder har åter igen ökat översvämningsrisken i området. Genom att i förväg ta i bruk nya körfält kan man trygga trafiken, även om hastigheten än så länge är lägre.   

På de nya körfälten fortsätter bl.a. den slutliga bearbetningen av räcken, som blir klara i mitten av december.


Ytterligare information:
Projektdirektör Jukka Hietaniemi tfn 029 534 3513 (arrangemang på byggplatsen)
Trafikcentralchef Mika Jaatinen tfn 040 718 8797 (trafik- och översvämningssituationen)