Rv 1 Kyrkträsk: Väghöjningsentreprenaden blir klar i förtid

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
7.9.2018 kl. 14.28

Transportstyrelsens meddelande 06.09.2018

Förbättringsprojektet på riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo blir klart långt i förtid. Körbanorna i båda riktningarna öppnas för normal trafik fredagen den 7 september. Det är nästan två månader tidigare än planerat.

Tack vare det gynnsamma sommarvädret har höjnings- och reparationsarbetet på riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo förlöpt snabbare än ursprungligen planerat. Reparationsarbetet som påbörjades våren 2017 blir klart denna vecka och de nya upphöjda körbanorna öppnas för trafik fredagen den 7 september.

Då är alla körfält i båda riktningarna i bruk. Hastighetsbegränsningen blir åter igen 100 km/h. Under den gångna veckan har man främst utfört asfaltfräsning och målat körfält.

Man strävar efter att arbetet på huvudvägen ska vara klart till fredag morgon. Några sista mindre arbeten färdigställs ännu därefter i skydd av ett fordon utrustat med energiupptagande skydd.

Enligt Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket, har entreprenaden löpt så smidigt tack vare god planering och att hela projektets mest kritiska skede, pålningsarbetet, lyckades så bra.

”Både pålningsarbetet och gjutningen blev klara snabbare än planerat. Vädret har förvisso också varit gynnsamt för vägbyggarna”, säger Hietaniemi.

Förbättringsprojektet på riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo blir klart långt i förtid.
Bild: Kreate

Uppmärksamhet krävs fortfarande

Enligt arbetsplatschef Taisto Malinen vid huvudentreprenören Kreate bör man ännu vara uppmärksam och följa hastighetsbegränsningarna på den reparerade vägsträckan.

”Man bör ta hänsyn till arbetsmaskinerna som kommer att röra sig invid huvudvägen ännu under de närmaste veckorna.

Mellan Domsby och Ring II håller man på att bredda körfält på ett omfattande område. Där har hastighetsbegränsningarna sänkts, vilket ökar trängseln i pendeltrafiken”, påpekar Malinen.

I förbättringsprojektet på riksväg 1 har vägen vid Kyrkträsk höjts med cirka en meter över den tidigare vägnivån. Sättningen i vägen ledde till översvämningar till följd av förra höstens hällregn, men faran för översvämningar är nu överstånden.

Vägavsnittet höjdes upp på en ca 600 meter lång sträcka. I praktiken har körfälten vid Kyrkträsk byggts på nytt genom att installera påldäck under vägen. Samtidigt har man förbättrat bullerskyddet i småhusområdet i Gloms och reparerat broarna vid Kyrkträsk och Kasaberget. Det har också byggts en ny gång- och cykelbro över den livligt trafikerade riksvägen.

Mer information om projektet i Kyrkträsk finns på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor.