Säkerhetsenkät till ungdomar - Youth for Safer Youth

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
31-08-2020 kl. 9.00

Vi vill göra din vardag tryggare och behöver din hjälp för att kunna göra det. Genom att svara på säkerhetsenkäten hjälper du oss förstå när och varför du känner dig otrygg och hurdan hjälp du behöver för att öka din säkerhet. Med hjälp av dina svar förbättrar vi säkerhetsutbildningen för ungdomar från Östersjöområdet.

Frågeformuläret har planerats av ungdomar från Finland, Lettland och Litauen i samarbete med säkerhetsexperter från Östersjöområdet.

Enkäten består av nästan 80 frågor om bränder, trafik, webben, hälsa och säkerhet i familjelivet. Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. Dina svar analyseras anonymt tillsammans med svar som andra gett.

Tack för din tid – vi uppskattar din insats väldigt mycket!

Mer information:

Youth for Safer Youth -projektet finansierats av CBSS PSF (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).