​Samarbete ger unga i Esbo mer information om säkerhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
2.9.2019 kl. 13.35

Esbo stad och stadens partner ordnar tillsammans evenemanget Safe with Espoo 9–10.9.2019 klockan 12–18 i Kannbrobackens skyddsrum i Esbo centrum. På evenemanget, som riktar sig till ungdomar, presenterar myndigheter och volontärorganisationer sitt arbete. Samtidigt gör de uppsökande arbete mot utslagning.

I Kannbrobackens skyddsrum ordnas samtidigt Nylands regionalbyrås uppbåd för männen i uppbådsålder. Det väpnade försvaret utgör dock bara en del av samhällets säkerhet och därför ska evenemanget ge de unga insikt om säkerhet som en helhet.

Speciellt önskar arrangörerna se flickor och unga kvinnor på evenemanget, eftersom säkerhetsutbildningen inte nödvändigtvis når dem lika väl som de värnpliktiga.

”I Finland har vi redan i några år diskuterat om även kvinnor borde delta i uppbådet. I Esbo prövar vi nu på en ny modell för säkerhetsutbildning, vilket är ett steg i den riktningen. Tidigare har motsvarande evenemang ordnats i Österbotten – vi överför nu idén till en storstadsskala”, berättar Esbo stads säkerhetschef Petri Häkkinen.

Alla Esboelever i årskurs nio samt alla studerande i gymnasier och på Omnia jämte lärare har bjudits in till evenemanget. De unga är också välkomna till evenemanget på egen tid.

Arbete mot utslagning – en del av säkerhetsarbetet

På evenemanget presenterar olika myndigheter sin verksamhet och förmedlar en bild av vad allt helhetssäkerhet kan innebära och vilken del av den som ligger på myndigheternas ansvar och vilken på organisationers eller medborgarnas eget ansvar.

Dessutom för man fram hur alla själva kan påverka sin och sina närståendes säkerhet och speciellt vad som ligger på medborgarnas ansvar i olika krissituationer.

”Då vi försöker öppna ungdomarnas ögon för säkerhetsinformation, utför vi samtidigt uppsökande arbete mot utslagning. Om vårt evenemang kan nå ens en ungdom som riskerar att bli utslagen och lyckas locka hen att delta i till exempel föreningsverksamhet, då har vi lyckats. Det här är precis vad förebyggande säkerhetsarbete går ut på”, konstaterar Häkkinen.

Närvarande på evenemanget:

  • Västra Nylands räddningsverk
  • Polisinrättningen i Västra Nyland
  • Försvarsmakten, Nylands regionalbyrå och Gardesjägarregementet
  • Nödcentralsverket
  • Centrala säkerhetsrelaterade organisationer i Esbo: Finlands Röda Kors, Frivilliga räddningstjänsten, Marthaförbundet, Kvinnornas beredskapsförbund, Försvarsutbildningsföreningen, Esboföreningarnas samfund EFS.
  • Esbo stads idrotts- och ungdomstjänster.

På evenemangets första dag, måndag 9.9.2019 klockan 12.45, ordnas också en paneldiskussion om vad som oroar dagens ungdom år 2019. Diskussionen förs under ledning av Petri Häkkinen. I panelen deltar Joel Vanhanen, som är ordförande för ungdomsfullmäktige i Esbo, youtubaren Luukas ”Luugi” Koski, som utför sin värnplikt med specialuppgifter i Försvarsmakten, Jarno Limnell, som är professor i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet, samt kommissarien vid polisinrättningen i Västra Nyland Petri Launiainen.

Också inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) har med sig en hälsning till presskonferensen som ordnas före paneldiskussionen.

Planer på ett större evenemang

Esbo stad har som mål att säkerhetsevenemanget för unga ska bli årligen återkommande. Denna första gång har arrangörerna haft en snabb tidtabell och prövat på olika alternativ.

”Vi har planer på att också sprida säkerhetsinformation till en större målgrupp – alla Esbobor. Vi kommer att fortsätta arbeta med idéen efter evenemanget. Vårt långtidsmål är att skapa en modell för ett ekosystem för helhetssäkerhet för Esbo. Det kan man sedan utnyttja och omarbeta enligt lokala behov också på andra håll i Finland”, säger Häkkinen.

Upplysningar

säkerhetschef Petri Häkkinen, Esbo stad, 043 824 5679, petri.hakkinen@esbo.fi