Samtalsstöd erbjuds även under undantagsförhållanden - tveka inte att ta kontakt!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
31-03-2020 kl. 13.00

Undantagstillståndet kan vara förvirrande och även väcka känslor av rädsla hos många. Skolkuratorerna och skolpsykologerna erbjuder diskussionshjälp för barn, unga och föräldrar och man kan även få samtalsstöd anonymt via chattjänster. Tveka inte att ta kontakt!

Vardagen förändrades för många elever, studerande och familjer under ett par dagar då hela samhället övergick till undantagsförhållanden. Ensamhet, oro och rädsla är normala känslor i en sådan situation.

”Om stress, ångest och rädsla upptar en alldeles för stor del av barnets vardag är det bra att vara i kontakt med någon av stadens skolpsykologer eller skolkuratorer”, säger skolpsykolog Heidi Storgårds.

I den här nyheten har vi samlat information om var man hittar hjälp för att hantera situationen. Ofta kan en diskussion med en utomstående person hjälpa. Vid behov hjälper elev- och studerandevården att hitta fram till nödvändiga tjänster.

Psykologer och kuratorer hjälper både live och via distansförbindelser

I Esbo kan man vända sig till skolpsykologerna och skolkuratorerna. Träffar ordnas både via distansförbindelser och som personliga möten för två personer.

Man kan komma till ett personligt möte endast om man är frisk och i situationen följs THL:s säkerhetsanvisningar.

”Vi kan exempelvis gå på en promenad med den unga och prata samtidigt”, berättar elevvårdens psykolog Jaana Mäenpää. ”För studerande på andra stadiet erbjuds även distanscoaching som hjälp i en ny vardag”.

Man kan även boka tid för en träff som genomförs med hjälp av distansförbindelser. Elev- och studerandevården har i bruk telefonsamtal, Wilma-meddelanden och videosamtal via Teams och Skype.

”Jag har ringt de elever som även förut kommit och pratat. Många har varit glada över samtalet”, berättar kurator Mari Kaure.

”Det är viktigt att ungdomarna känner sig betydelsefulla och att andra är intresserade av hur de har det. I lågklasserna har jag talat även med vårdnadshavarna”, berättar Kaure.

”Vi har en bra situation inom elev- och studerandevården och vi svarar snabbt på meddelanden”, tillägger Mäenpää.

Olika känslor är tillåtna

De nya undervisningsarrangemangen under undantagstillståndet har krävt flexibilitet, tålamod och mycket arbete av elever, föräldrar och skolpersonal.

”När det akuta kring omorganiseringen av vardagen lagt sig och den nya vardagen kommit igång är det möjligt att barnen småningom börjar känna en rad olika känslor och reaktioner som påföljd av den ändrade vardagen”, berättar Storgårds. Reaktionerna kan exempelvis vara illamående, dålig matlust, sömnsvårigheter och värk.

”Man kan tala om för barnet att det inte är farligt eller onormalt att ha dessa känslor och reaktioner, utan de är normala reaktioner i en onormal situation.”

Man kan påminna barnet om att situationen är tillfällig och med jämna mellanrum fråga ifall det är något hen undrar över eller vill fråga. Även rutiner och en regelbunden dygnsrytm är viktiga:

”Jag rekommenderar att man gör upp ett tydligt schema, och det lönar sig att hålla en tydlig gräns mellan skoltid och fritid”, fortsätter Storgårds. ”Barnets dagliga behov av utevistelse och motion ska också finnas med i schemat”.

I den förändrade vardagen kan det hända att man har mer fritid än vanligt. I så fall kanske det i familjen finns tid för bakning, brädspel eller promenader i skogen.

Man funderar på lösningar tillsammans, både barn och föräldrar kan be om hjälp

Alla föräldrar har nödvändigtvis inte möjlighet att stöda skoleleven. En ny situation kan belasta elever och studerande och även hela familjen.

Både barn, unga och föräldrar kan ta kontakt med elev- och studerandevården. Den som tar kontakt behöver inte på förhand veta hurdan hjälp hen skulle behöva. När man diskuterar tillsammans klarnar saker och ting:

”Man behöver inte på förhand veta exakt vem man borde kontakta”, förklarar Kaure. ”Vi diskuterar tillsammans, funderar på lösningar och handleder vid behov vidare. Jag har även fått ett samtal om inloggningsuppgifter till Wilma. Vi löste problemet tillsammans.”

”Ingen ska vara ensam! Ofta får man nya perspektiv på saker om man pratar med någon annan istället för att fundera för sig själv. Alla befinner sig nu i en ny situation, tillsammans”, påminner Kaure.

Ta kontakt med oss!

Elev- och studerandevårdens kontaktuppgifter för svenska skolor i Esbo hittar du här (länk till elevvårdens sidor) 

Skolhälsovården betjänar per telefon, mån-fre kl. 8.30-15.30:

  • ​tfn 040 639 3114
  • tfn 040 663 5759
  • tfn 040 507 0897

På dessa nummer ger hälsovårdare handledning och råd, avbokar vid behov tider som redan bokats och bokar nya tider. Hälsovårdare är närvarande i några skolor och läroanstalter. Du får aktuell information om dessa platser per telefon.

Samtalsstöd och stödtjänster för barn och unga:

Tips och hjälp för föräldrar: