Servicecentralerna

Servicecentralen är en mötesplats för äldre. I servicecentralen kan du äta, tillbringa tid, syssla med olika hobbyer och delta i evenemang. Också många pensionärs- och seniorföreningar

Information om tjänsterna och verksamheten

Information om evenemang och verksamhet för seniorer får du från servicecentralernas anslagstavlor och infoställen. Varje servicecentral har en dator som besökarna kan använda, och de flesta servicecentraler ger också handledning i att använda den. Vid egenvårdsställena kan du själv till exempel mäta ditt blodtryck.

Gruppverksamhet

Servicecentralerna ordnar olika slags gruppverksamhet. Flera av grupperna är öppna för alla, men anmäl dig på förhand till välmåendegrupperna. Information om gruppverksamheten hittar du i varje servicecentrals eget veckoprogram.

Arbeta som volontär i servicecentralerna

Volontärverksamheten är en viktig del av vardagen i servicecentralerna. Volontärer leder till exempel olika hobby- och spelgrupper och deltar i att ordna gemensamma evenemang. Om du vill arbeta som volontär kan du antingen kontakta en servicecentral eller bekanta dig med volontärarbete på webbplatsen för Esbos volontärnätverk (LINKKI http://www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi/ ) (på finska).

Användning av servicecentralernas lokaler

Lokalerna i servicecentralerna kan i första hand bokas gratis av senior- och pensionärsföreningar för deras egen, allmännyttiga verksamhet. Övriga användare kan boka lokalerna mot betalning enligt avtal. Hör dig för om lokaler av verksamhetsledarna eller från kontoret. Kontaktuppgifterna till servicecentralerna hittar du på deras egna webbsidor.

Välkommen med i verksamheten!