Esbo centrums servicecentral

Servicecentralen är en mötesplats för de äldre i området, ett gemensamt vardagsrum. I servicecentralen kan du tillbringa tid, syssla med olika hobbyer och delta i evenemang. Också många pensionärs- och seniorföreningar ordnar verksamhet i servicecentralen.

Mer information finns på servicecentralernas webbsidor.

Information om tjänster och verksamhet

Information om evenemang och verksamhet för seniorer hittar du på servicecentralens anslagstavla. Du kan alltid fråga personalen om mer information och råd.

Handarbete och hantverk

Du kan syssla med handarbete bland annat i en öppen konst- och hantverksklubb onsdagar kl. 9.00–12.00.

Motion

I gruppen "Kuntosali tutuksi" får du handledning i hur du använder maskinerna på gymmet måndagar kl. 12.30–14.00.
Gymmaskinerna kan du använda självständigt varje vardag. Kontrollera tiderna för fri träning i det aktuella programmet.

Gruppverksamhet

Servicecentralen ordnar många slags gruppverksamhet. För att kunna delta i föreningars klubbar ska du vara medlem i dem. Må bra-grupper kräver förhandsanmälan. Information om gruppernas verksamhet hittar du i det aktuella programmet.

Arbeta som volontär i servicecentralen

Volontärverksamheten är en viktig del av vardagen i servicecentralen. Volontärerna leder till exempel olika hobby- och spelgrupper och deltar i att ordna gemensamma evenemang. Om du vill arbeta som volontär kan du antingen kontakta servicecentralens personal eller bekanta dig med volontärarbete på webbplatsen för Esbos volontärnätverk.

Användning av servicecentralernas lokaler

Lokalerna i servicecentralerna kan i första hand bokas av senior- och pensionärsföreningar för deras allmännyttiga verksamhet. Övriga användare kan hyra lokalerna enligt överenskommelse. Fråga servicecentralernas personal om lokalerna.

Välkommen med!

Ytterligare upplysningar om servicecentralerna