Esbo centrums servicecentral

Servicecentralerna för seniorer stängdes hösten 2020 på grund av coronavirussituationen och de är fortfarande stängda. Vi förbereder oss på att öppna servicecentralerna i slutet av augusti.  Vi följer coronavirussituationen och agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Utifrån dessa bedömer vi i augusti om det är möjligt att öppna servicecentralerna.

Från och med 2.8.2021 kan lokaler bokas av servicecentralens personal per e-post eller på adressen palvelukeskus.espoonkeskus@espoo.fi  eller per telefon 040 508 1923.