Frivilligverksamhet

Som frivillig kan du påverka och må bra!

Frivilligverksamhet ger innehåll och mening i livet. Som frivillig kan du fungera till exempel som vän, samtalssällskap, ledsagare, motionssällskap, ackompanjatör, lässtöd eller hjälpa någon att uträtta ärenden eller att använda dator. Du kan också verka som kamrathandledare för en grupp och föra fram ditt eget kunnande till glädje för andra.

Som frivillig kan du vara en följeslagare vid den äldres sida för en stund, såväl till vardags som till fest. Du kan skänka din tid som gåva och på så sätt påverka den äldres välmående genom konkreta handlingar.

Ett lämpligt sätt för dig att fungera som frivillig

Du kan vara senior, i arbetsför ålder eller ung. Om du är under 18 år, behöver vi ett skriftligt tillstånd av dina föräldrar för att du ska få delta i frivilligverksamheten. En del av våra verksamhetsställen är öppna endast på vardagar och dagstid, andra har verksamhet dygnet runt. Du kan bekanta dig med de olika platserna och välja den som passar dig bäst.

Staden har flera servicecentraler och vårdhem på olika håll i Esbo. På dessa kan du finna lämpligt frivilligarbete alldeles nära ditt hem. Du kan komma med som frivillig till äldrecentren och vårdhemmen utan särskild utbildning; vi skolar dig i din uppgift på plats.

Tillsammans med nätverket Espoon vapaaehtoisverkosto ordnar vi hjälp åt äldre som bor hemma. Om du vill fungera som frivillig inhoppare hemma hos någon, kan du delta i utbildningen som ordnas fyra gånger om året.

Vi önskar att du förbinder dig vid verksamheten efter inskolningsperioden och meddelar oss om du inte kan komma till platsen vid överenskommen tidpunkt. På samma sätt förväntar vi oss att du meddelar om du vill sluta som frivillig eller hålla en längre paus.

Utbildning och evenemang för frivilliga

Våra frivilligarbetare inom stadens äldreomsorg är olycksfalls- och ansvarsförsäkrade. Vid varje verksamhetsställe finns en utsedd kontaktperson som stöder dig i frivilligverksamheten.

Vi tar hänsyn till våra medhjälpare genom att ordna möten, utfärder och fester, av vilka en del genomförs gemensamt med Espoon vapaaehtoisverkosto. Vi ordnar kurser i frivilligverksamhet tillsammans med organisationer och församlingen. Du kan fråga mera om dessa av vår koordinerande servicehandledare.

Keikka-hjälpen

I Keikka-hjälpens utbildning går vi igenom principerna för frivilligverksamhet och hur Keikka-hjälpen fungerar. Genom Keikka-hjälpen kan volontärer utföra "keikkor", det vill säga ge hjälp av engångsnatur till äldre personer som bor hemma. Keikka-hjälpens utbildning tar två kvällar. Utbildningen går på svenska.

Arrangörer: Espoon vapaaehtoisverkosto, Esbo Svenska Pensionärer, Esbo kyrkliga samfällighet, Esbo stad och Röda korset

Fråga mer och anmäl ditt intresse. Du är varmt välkommen!