Ombyggnad av lägenheten

Din lägenhet kan byggas om så att du har bättre förutsättningar att fortsätta bo hemma på egen hand. Till exempel kan man ta bort trösklar, installera trapp- och stödräcken och ramper för rollatorer och rullstolar, ersätta badkar med dusch och förbättra belysningen.

Stadens ergoterapeuter hjälper och ger råd om planering och utförande av ombyggnaden av din bostad. Se detaljer för tidsbokning för ergoterapeuterna på sidan Rehabilitering och hjälpmedel.

Centralförbundet för de gamlas väl har renoveringsrådgivare som kan hjälpa med att kartlägga och planera förändringar som måste utföras i bostaden, hjälpa dig att ansöka om bidrag och vid behov hitta en entreprenör som utför arbetet.

I Esbo har centralförbundet för de gamlas väl en renoveringsrådgivare, Nina Leino, tfn 050 449 3395, e-post: nina.leino@vtkl.fi. Chef för renoveringsrådgivningen är Jukka Laakso, tfn 040 502 3807, e-post: jukka.laakso@vtkl.fi. Rådgivningen är gratis.

Ytterligare upplysningar om tillgänglighet: www.esbo.fi/tillgangligtiesbo och www.esteeton.fi

I huvudsak betalar invånarna själva utgifterna för ombyggnaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar utgående från en social och ekonomisk behovsutredning understöd för ombyggnad av bostadsbyggnader eller bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du ansöker om understödet från ARA. Läs mer

Hiss i höghus

En hiss i ett höghus förbättrar boendets kvalitet och bostadsbyggnadens funktionalitet. Hissar kan byggas i efterhand i olika typers höghus. Ytterligare uppgifter om att bygga en hiss i ett hus som saknar den hittar du från ARA.

Var ska jag bo medan ombyggnaden pågår?

Det lönar sig att sätta igång med att ordna ett tillfälligt boende i god tid före ombyggnaden börjar. Du hittar information om olika alternativ i guiden Äldreboende i Esbo.